topÖDEK KÖYÜ İNTERNET SİTESİ:   MAKALE

E-mail:  yonetim@odek-koyu.com Copyright  © Her Hakkı Saklıdır. İzinle sitedeki yazılardan alıntı yapılabilir. Sitedeki yazıların sorumluluğu yazarına aittir.     


 

BEYİN - GÖNÜL - DİL

 

İnsanı mutlu ve başarılı kılan 3 temel unsur vardır. Bunlar: Beyin (Bilgi-Bilim), Gönül (Kalp-Tasavvuf), Dil (Konuşulan dil-Ekin. 

Beyin akıl, bilgi, bilim, ilim demektir. Herkese verilen bu yetenek kullanıma göre farklılık gözetir. Beyin başınızda taşınılması ve yeri geldiğinde kullanılması gereken bir güçtür. Sizden beklenileni vermezseniz, aklınız neredeydi derler. Aklını başına topla, yahut, aklı bir karış havada derler. Aklın kaynağı beyindir. Beyin bilgi üretir. Bilgi kuvvettir. Bilginiz varsa kuvvetli olursunuz. Çünkü, rakiplerinizi iyi tanır, eksiklerinizi tamamlar, açık gediklerinizi kapatır, önlemlerinizi alırsınız. Herkes size saygı duyar. Bilginizle baş edemeyeceklerini bildiklerinden sizden çekinirler. Cesaretleri kırılır. Beyin bilimsel çalışmalar yapar. Bilgileri toplar, sınıflandırır, sistematik, pratik kullanımlar yaratır. Bilgi toplayarak insanlarımızı yerinde ve zamanında bilgilendirmek suretiyle doğru kararlar almalarını sağlamak olanaklıdır. Bilginin kaynağı iki pınardan kaynaklanır. Birincisi ruhani (dini) ve ikincisi ilmi (doğa) dir. Ruhani bilgileri olduğu gibi kabul etmek zorunluluğu vardır. Bir kelimesini bile değiştiremezsiniz. Onun için dogmatiktir. Gelişme ve kendini yenilemeye açık değildir. İkinci kaynak, doğadan gözlem ve deneyle elde edilen bilgiler, ilmi bilgilerdir. Yenilenebilir, değişebilir, gelişebilir. İnsanları en çok da bu tür bilgiler etkiler. Bu bilgilere beyinler ulaşabilir. Evrenin sırlarını çözmek için bilimsel bilgilere ihtiyaç vardır. İnsan hayatını kolaylamak, refah ve mutluluğu arttırmak bilimsel bilgilerle mümkündür. Önemli olam insan hayatını düzenli ve nitelikli yapmaktır. Bu amaç, insanı bilimsel keşiflere götürür. İnsan doğaya hükmettikçe bilgisi ve cesareti artar. Dil ve gönül olmadan yaşayabilirsiniz. Ama az yaşarsınız. Beyin olmadan yaşanmaz. Belki biyolojik olarak hayat bir süre devam eder ama, ot gibi bitkisel yaşam olur. Yaşam kalitesi son derece düşük olur.  

Gönül insanda var olduğuna inanılan ve insandan başka varlıklara, insandan insana ve özellikle insandan yaratana doğrudan bağlanılan elle tutulmaz, gözle görünmez bir bağ, bir yoldur. Gönül yaratanın insanın içine koyduğu manevi değeri yüksek, güçlü etkileşim enerjisidir. Hem etkiler ve hem de etkilenir. Gönül sevmek, dilemek, istemek, arzu etmektir. İnsan modunda gönül çok özel bir erktir. Gönül, manevi değerlerimizdir. İnsanı insan yapan yanı budur. İnsan maddi alem içinde maneviyatı olan tek canlı varlıktır. Doğayı insan merkezli görenler gönül denen şeye önem verirler. Tasavvuf demektir. Gönülün mekanı, kalp evidir. Vücudun motorunun ve tüm otomasyonunun yönlendirildiği bölge. Gönül beyinden ayrı bir yerde bulunur ancak beyinle ortaklaşa çalışır. Gönül olmadan dil ve beyin ile uzun yaşamak olanaklıdır. Ama nitelikli yaşamak asla söz konusu olamaz. Gönül olmadan mutlu olmak olanaklı değildir.  Yaşam ve yapılan her şey yapmacık ve şekli olur. Gönül insanı istekli, arzulu ve cesur yapar. Çok bilgili, deneyimli, insanı ve doğayı iyi tanıyanlar, manevi değerleri yüksek olanlar, istekli ve arzulu davrananlar olmadan olacakları kestirebilirler. Bunlara gönül gözü açık derler. Kalp kırmamak, gönül yapmak, gönül kazanmak, birinin gönlüne girmek dünyada en kutsal sayılan bir erdemliliktir. Gönüllere taht kurmak, gönül kazanmakla, birilerini mutlu etmekle, iyilikler yapmakla olur. Gönül, bizi yaratanın, sevdiği, değer verdiği ve sık sık ziyaret ettiği mekanıdır. Her gönülden bir yol gider Allaha. Bir gönül ancak insan sever olmakla kazanılır. İnsanı ve doğayı, çevreyi sevmek, yaratılan her şeyin bir amaç için yaratıldığını bilmek ve buna inanmak ve saygılı davranmakla olunur. Birinin gönlü kazanmak için olumlu (pozitif) olmak gerekir. Güler yüzlü ve tatlı dilli olmak, insanları mutlandırmak gerekir. İyilik etmek kolay değildir. Zaman ister, zemin ister, dahası para ister. Ama kötülük yapmak için bunların hiç birine ihtiyaç duyulmaz. Onun içindir ki asıl olan zoru başarmak yani iyilik etmektir. İyilik er kişi karı, kötülük kem kişi arıdır.  

Dil, konuştuğumuz, anlaştığımız sesli sessiz araçtır. Yoksa sadece ağzımın içindeki organ demek değildir. Dil görsel işitsel algılanabilen ses dalgası, elektron, radyo firekansı, yazı, resim, filim, müzik, sanat, ve bunların hepsinin anlamlı hareketleridir. Dil kendini ifade etmek için vardır. İnsanlar kendilerini türlü biçimlerde ifade ederler. Bunların en başında gelen en çok bilineni dildir. Ses çıkartarak ve konuşarak ne demek istediğimizin karşı alıcıya ulaşmasını sağlamaktır. Yazı ve resimlerle, işaretlerle, vücut (hal) diliyle de kendini anlaşılır kılmak olanaklıdır. Dil bir şeyi anlamayı, anlatmayı veya anlaşılmayı kolaylayan unsurdur. Dil var oluş nedenlerinin, bugünden yarına bırakılacak değerlerin ve bütün bunları içeren bir ekin, bir ekoldür. Bu anlamda dil insanları ve çevremizi algılayış tarzıdır, kültürdür, yaşam biçimidir. İnsanı dili ele verir. Çünkü, dil kökendir, kimliktir, bir ulusa ait olmaktır. Dil olmadan gönül ve beyin ile uzun ve şaşalı yaşamak olanaklıdır. Ama dil olmadan onurlu, mutlu, nitelikli yaşamak olanaklı olamaz. Başkalarının kültürünü taklit etmekten öteye geçemez. Dil insanı dik tutar.

İnsan ne çekerse dili belasıdır.

 

İbrahim ACUN

E-mail:  ibrahimacun@ttmail.com

              ibrahimacun@yahoo.com


 

 
 E-mail: yonetim@odek-koyu.com
 Bu sayfanın son güncelleme tarihi: 23-02-2012

 bottom