topÖDEK KÖYÜ İNTERNET SİTESİ:  

E-mail:  yonetim@odek-koyu.com Copyright  © Her Hakkı Saklıdır. İzinle sitedeki yazılardan alıntı yapılabilir. Sitedeki yazıların sorumluluğu yazarına aittir.     


 

BİYO ENERJİ 

 

Enerjilerin varlığı iki türlüdür: 1.Doğal Enerjiler, 2 Yapay Enerjiler.  

Bir diğer sınıflandırma da 1. Kontrol Edilebilen (mamul) enerjiler: Elektrik, Petrol, Gazlar, Atom, Nükleer, v.b.

2. Kontrol Edilemeyen (İlkel) Enerjiler (Doğal , fiziksel) Enerjiler: Sel, Fırtına, Deprem, Yangın, v.b. 

Bir başka sınıflandırma da 1. Depolanabilir enerjiler (petrol, doğal gaz, A.C. akımı, v.b.) dokunulabilen ve dokunulduğunda çarpmayan veya az zarar veren enerjilerdir.

2. Depolanamayan enerjiler (D.C.elektrik akımı) dokunulamayan ve dokunulacak olursa çarpıp öldüren enerjiler olmak üzere 2 kategoride incelenebilir.  

Enerjileri bir disiplin içinde sınıflayacak olursak,

1.       Fiziksel Enerjiler (İlkel doğal enerjilerdir,sel, fırtına, deprem, yangın,)

2.       Kimyasal Enerjiler (Yapay enerjilerdir: Elektrik, petrol, gazlar, atom, nükleer)

3.       Biyolojik Enerjiler (Biyo enerji) Bedendeki bütün organlar ile beyindeki fiziksel kontrolü sağlayan enerjiler)

4.       Nurolojik Enerjiler (Işın, ışık, nur, ışıklama, ışınım, ışın kontrolü, fiziksel uzaktan (alfa, beta, gama ışıkları, kızıl ötesi (enfraruj) ışınları)

5.       Tinolojik Enerjiler (Tinsel kontrollü (uzaktan araçsız kontrol sağlayan) ışınlar)

Burada üzerinde durulması gereken enerji, bugün ve gelecekte insanoğlunu yakından ilgilendiren ve ona sınırsız olanaklar sağlayabilecek enerji olan biyo-enerjidir. 

Biyo enerji, canlı bedendeki enerjilerdir;beynin ve organların düzenlediği, kontrol ettiği, fiziki, kimyasal, elektriksel, ışınsal, v.b. türde enerjilerdir.  

Genelde zararı yok denecek kadar az olan veya çok az kontrol dışına nadiren taşan ve zararı az olabilen enerjilerdir.

Beden her bir organ için, her organ da her bir hücre için gereken yeterlikte ve nitelikte enerjiler üretir. Üretilen enerjinin fazlası veya eksikliği vücuda zarar ve ziyan getirebilir. Hastalıkların oluşumuna veya artmasına Yahut azalmasına neden olabilir.  

Biyo enerji vücutta dolaşır, çarpmaz ve kısa devre yapmaz. Değişime uğrar. Şekil değiştirir, başka enerjilere dönüşebilir. Başka vücutlara geçebilir. Geçtiği vücuda fayda verdiği gibi (biyo enerji tedavilerinde) tersine zarar da verebilir (göz değme, nazar olayı).  Geçtiği bedende enerji azlığını giderebilir, enerjide dengesizlik varsa dengeleyebilir. Denge varsa, mevcut dengeyi de bozabilir.  Fiziki dokunmayla veya ışınsal temasla geçebilir.  

İnsanoğlu bu türdeki enerjiyi henüz keşfe başlamıştır. Keşfin tamamlanmasıyla, ışınlama ile bir canlı bedenin başka bir boyuta zarar görmeden taşınmasına olanak vermesi bakımından son derece önemlidir. ABD ve Japonya şimdi bu enerjinin peşine düşmüştür. Çünkü, bu enerji silah olarak da kullanılabilecek bir güçtür. Bu gücü elde eden dünyaya hakim olur. Bu enerjinin kontrolünü eline alan, insanları uzaktan kumanda edebilir, ona dilediğince hükmedebilir, kolay yönetebilir.  

Yönetim olarak ekonomiyi ve ekonomik değerleri yönetmeyi hedefleyen ve sistemini bunun üstüne kuran uluslar arası kapitalizm, paradan ve parasal değerlerden başka önemli ve öncelikli başka bir değer görmemektedir. Onun için manevi değerlerin, dini değerlerin, ırkı değerlerin fazlaca bir kıymeti harbiyesi yoktur.  

ABD’de hangi milletten, hangi dinden ve hangi dilden olmak önemli değildir. Çalışmak ve bir şeyler üretmek ve kapitalizmin gelişmesi ve gelecekte de var olması için şartları hazırlamak önemlidir. Sistem bu esasa dayalıdır. ABD, dünyadaki bütün enerji kaynaklarını ve diğer doğal kaynakları global (kapitalizmin dünyaya egemen olduğu aşama) kaynaklar olarak görür. O globalizmden böyle anlıyor. Bizlere de yani gelişmekte olan ülkelere de “yeni dünya düzeni” diye tanıttığı kapitalizmin adım adım kendi sistemini kararlı bir şekilde dikte ettirmesidir. Karşı çıkmayıp uyanların hayatları biraz değişmekte ve iyileşmektedir. Ancak bu geçicidir. Sonuç teslimiyettir. Teslimiyette kimin başına ne gelecek, kimse bilememektedir. Karşı çıkanlar ise acımasızca cezalandırılmaktadır.

 

İbrahim Acun

29.05.04

 

E-mail: ibrahimacun@yahoo.com

              ibrahimacun@ttmail.com

 

 

 

 

 

 

 


 

 
 E-mail: yonetim@odek-koyu.com
 Bu sayfanın son güncelleme tarihi: 23-02-2012

 bottom