top
ÖDEK KÖYÜ İNTERNET SİTESİ

E-mail: mailadmin@odek-koyu.com  Copyright  © Her Hakkı Saklıdır. İzinle sitedeki yazılardan alıntı yapılabilir. Sitedeki yazıların sorumluluğu yazarına aittir.     


GLOBALİZM & KÜRESELLEŞME

Güçlü devlet veya devletler birliğinin kendilerinden daha güçsüz devletlerin ellerinde bulundurdukları (sahip oldukları) ekonomik değerleri alabilmek veya daha fazla faydalanabilmek için yaptıkları dayatmadır. Bu dayatmanın ana amacı sadece kendilerine faydalı dünya düzenini kurabilmektir. Güçsüz devletlerin ise tamamıyla aleyhinedir.

Dayatmalarını kolaylıkla gerçekleştirebilmek için büyük tuzaklar zinciri hazırlanır . Fazla emek sarf etmemek ve engelleyici güçleri azaltmak için büyük tuzaklar zincirini ekonomik veya siyasal reçete olarak sunarlar.
Bu reçetelerin içeriğinde ;
Amaçlarını Gizleyerek ; Kamuflaj yaparak önerilenin neticesinde en büyük payın kendilerinde kalacağı ,güçsüz devletlerin aleyhine sonuçlanacağı gerçeğini fark edilemeyecek hale getirirler. Zihinler bulandırılarak güçsüz devletlerde yaşayan insanların birlik halinde kendilerine karşı mücadele etmelerine engel olmak isterler...

Yanıltarak ; Yanlış görüntüler ile onlarında lehine olduğunu göstermeye çalışarak.....

Överek ; Güçsüz devletleri överek (karga kardeş sesin çok güzel diyerek ağzındaki peyniri almaya çalışmak gibi) dayatmasında ileri sürdüğü seçeneğin bu konuda tek çare olduğunu ve faydalı olacağını öne sürerek . ....

Tehdit ederek ; Ekonomik Ambargolar , Siyasi Ambargolar uygulama, bölüp parçalama , vb tehditler yaparak .....

Faydalar vaat ederek ; Güçsüz devletin ekonomik ve diğer zorluklarını önce dile getirir. Sonra bu engelleri aşmasına yardımcı olacağını vaat ederek ...

Yardım ; Bilimsel ve teknolojik alanlarda, Uluslararası ilişkilerde yardımcı olacağını ileri sürerek....
Tuzaklar zinciri saymakla bitmez. Kısaca birkaç örnek sundum.
Tarih güçlü devletlerin , güçsüz devletlere yaptıkları dayatmalarla doludur. Savaşların en büyük sebebi de bu dayatmalardır.

Bu dayatmaların içeriği sayılamayacak kadar çok ve değişkendir. Büyük tuzaklardan oluşan zincirler vardır. Güçlü olan veya olduğunu sanan devletlerin bulunduğu tarihi zaman ,imkan , tecrübe ile diğer devletlerle arasındaki güç farkı dayatmaları şekillendirir.
Dayatmanın özü , güçlünün güçsüzden ekonomik değerlerini almaya çalışmasından ibarettir. Globalizm de bunun en son örneğidir. Bu dünyada insanların yaşamları devam ettiği sürece yeni dayatmalar birbirini takip edecektir.

Herhangi bir dayatmadan kurtulunca yenileriyle karşılaşmayacağımızı düşünmemeliyiz. Giden gecenin karanlığı gibi gider ve yeni şekillere bürünmüş olarak bizlere geri döner.
Bu dayatmaların her zaman var olacağı gerçeğinden hareket ederek önce yaşamayı sağlamalıyız. Daha sonra nasıl iyi yaşayabilirimin yollarını aramalıyız. Dayatmaların içeriğindeki büyük tuzaklara boğulmadan onlarla mücadele etmeyi öğrenmeye ve birbirimize öğretmeye çalışmalıyız.
Gece karanlığı olmayan gün yoktur. Zaman bakımından gece ile gündüzün yıllık ortalaması da eşittir. Gecenin karanlığı yaşamımızı zorlaştırdığı gibi dayatmalarda hayatımızı zorlaştırır. İnsanların geliştirmiş olduğu aydınlatma yöntemleriyle gecenin karalığından kurtulmaya çalıştığımız gibi istemediğimiz halde karşılaştığımız dayatmalardan da birbirimizi aydınlatarak tuzaklar zincirini aşmaya çalışmalıyız.
ABD ve İngiltere Devletleri kadar güçlü olmayan bütün devletler Globalizm adı altında dayatmalarla az veya çok yoğunlukta karşı karşıya olduklarını düşünüyorum.
Dayatmaların tahribatları ; Dayatmayı yapan devletlerin gücü ve güçsüz devletlerin karşı mücadelelerine bağlı olarak değişik biçimlerde olur. Bir devletin yıkılmasına , parçalanmasına kadar varabilir !
Bilim ve teknolojide ileri devletler kendilerini daha güçlü görmekte ve dünya üzerinde ki etki alanlarını genişletmeye çalışmaktadırlar. Devletlerin birbirine dayatmalarını önlemek ; Bilim ve teknolojinin yaygınlığını ve herkesçe kullanılırlığını artırmakla mümkündür.
Globalizm’in İçinde büyük tuzaklar zinciri gizlidir. Kısa bir yazı ile anlatabilmek mümkün değildir.

Güçlünün güçsüz ile kardeşçe yaşadığı bir dünya dileği ile ..... Sevgi ve Saygılarımla

Rıza ÇATAL

Makine Mühendisi Bu sayfanın son güncelleme tarihi: 03-11-2006

 

   

  bottom