topÖDEK KÖYÜ İNTERNET SİTESİ: EVRENDE İLGİNÇ ŞEYLER 

E-mail:  yonetim@odek-koyu.com Copyright  © Her Hakkı Saklıdır. İzinle sitedeki yazılardan alıntı yapılabilir. Sitedeki yazıların sorumluluğu yazarına aittir.     


 
 

Son yenileme: 01-03-2012                                               Ödek    Köyü     İnternet     Sitesi

    ACUNA İLGİNÇ GELENLER

   AÇIKLAMALARI

   

   Abidin Paşa

 

Avşarları Yozgat’a iskan etmeye memur edilen ve Kayseri’de öldürülen kumandan

   Adem

Cenabı Allah, kendi görüntüsünde bir varlık yaratmak istiyor. Cebrail'e emrediyor. O da 7 avuç toprak getiriyor. Bunu su ile iyice karıştırıyor. İnsan şeklinde biçim verdikten sonra Tanrı onu can veriyor. Yani kendinden bir parça olan kutsal ruhunu insan bedenine aktarıyor. Kimine az, kimine çok veriyor. Gönül ilmi insan ilk yaratıldığında veriliyor. İnsanların farklı olması da bundan. 6.cı gün insanı (Adem, Cuma) yaratmış olduğundan bu güne Cuma ismi verilmiş. Cuma, adem demek, insan demektir. Adem'i yalnız kaldığından üzgün görür ve  üzülmemesi için ona bir eş yaratmak ister. Adem'in Ti kemiğinden (Kaburga kemiği) bir parça alır ve Havva'yı yaratır. Havva, yılan kılığına giren şeytana uyarak yasaklanmış elma ağacından elmayı alıp yer ve Adem'e de yedirir. Tanrı her ikisini de cennetten kovar. Yer yüzüne ayrı ayrı bölgeye indirir. Sümerlerde Dilmen bahçesinde Yer Tanrısı 8 bitki yetiştiriyor. Bu bitkilerden yiyen Bilgelik Tanrısı Enki hastalanıyor. Yer Tanrısı, Enkinin hastalık kapan 8 organını iyileştirmek için her birine bir  Tanrı yaratıyor. 8 Tanrıdan 5'i Tanrıça ve 3'ü Tanrı. Kaburga Tanrıçası Ninti (Nin=hanım, ti=kaburga, hayat demek) İbranice’de  Havva (Hayatın Hanımı, Yaşatan Hanım) demek

   Allah adları

Ahmed, Ali, Alimi deyyan, Allah, Allahu Taala, Atayi, Alim, Adl, Afüv, Ahir, Aliy, Azim, Aziz, Baıs, Bari, Basıt, Bedi, Ber, Baki, Basir, Batın, Beka, Bimekan, Cabbar, Cami, Celal, Celil, Cemal, Cenabullah, Cüda, Çalab, Çeleb, Deyyan, Didar, Dost, Ekber, El, Elohim, Evvel, Ehad, Faili mutlak, Fazlı yezdan, Fettah, Gafur, Gaffar, Ganiy Habir, Hadi, Hafıd, Hafiz, Hak, Hakim Hakem, Halik, Halim, Hallak, Hamid, Hasib, Hay, Hayatullah, Hayyul kayyum, Hazret, Hu, Hüda, İlah, İlahe,  İsm-i azam, Kadir, Kadiri Hay, Kabıd, Kahnar, Kaviy, Kayyum, Kebir, Kelamullah, Kerim, Kıdem, Kıyamullah, Kuday, Kuddüs, Kudret, Lah, Lamekan, La şerik, La şey, La ihtiyaç, La yezel, Latif, Lem yezel, Mabut, Malikilmülk, Mani, Maşuk, Mecid, Mevla, Melik, Metin, Macid, Mübdi, Mugni, Mücib, Muhsi, Muhyi, Mukit, Muid, Muahhi, Muiz, Mukaddim, Muksıt, Muktedir,Musavvir, Müheymin, Mümin, Mümit, Müntekim, Müteali, Mütekebbir,Müzil, Nafi, Nur, Ollo, Padişah, Rab, Rabbı Ala, Rafi, Rahim, Rahman, Rahmetullah, Rakib, Rauf, Razık, Reşit, Rezzak, Rıdvan, Selam, Seullah, Sübhan, Samed, Sabur, Semi Şahenşah, Şehid, Şekur, Taala, Tanara, Tanı, Tanrı, Tekvin, Tengri, Tevvab, Tezid, Vacid, Vahdaniyet, Vahid, Vali, Vasi, Vechullah, Vedud, Vehhab, Vekil, Veliy, Vücud, Yahve, Yar, Yarab, Yezdan. Zahir, Zülcelal.

 

 

   Allah sıfatları

İslam inancına göre, Allahın 6 zati ve 8 sübuti sıfatı vardır. Zati sıfatları: 1.Vücud,  2.Kıdem, 3.Beka, 4.Vahdaniyet, 5.Kıyam bi-nefsihi, 6. Muhalefetün li'l-havadis. Sübuti sıfatları: 1.Hayat, 2.ilim, 3.sem, 4.basar, 5.irade, 6.kudret, 7.kelam, 8.tekvin 

   Altmış

60= Sümerlerde Anu Tanrıya atfedilen sayı, zaman dilimi 60 salise=1 saniye,60 saniye=1 dakika, 60 dakika=1 saat.

   Arasat

Kıyamette herkesin dirilip toplanacağı alan, arasat alanı. Mahşer meydanı.

   Aşkar

Battal Gazi’nin atı

   Ayn-el yakin

Sofilikte bilgi; bilmek, görmek, olmak mertebelerine ayrılır. Bir kimse bir şeyi bilmesi "ilm-el yakin"dir. Bilgisini arttırıp görüş haline getirmesi " ayn-el yakin"dir. Gözle görülen.

   Azazil

Şeytan adı

   Başlangıç

Baş ilen gıç= Baş'la (n) gıç= Başı ve sonu aynı olan. Başlanılan yere dönmek, sonsuzluk, ebediyyet.

   Bela, beli

Tanrı insanları yaratmadan, ruhlarını toplayıp hepsine birden sorar: Elest-ü bi-rabbiküm? Yani ben sizin rabbiniz değil miyim? Hepsi cevap veriri: Kalü bela. Bu toplantı elest bezmi diye tasavvufta sıklıkla geçer.

   Berberlerin Piri

Selman Farisi. Hırıstiyan iken İslam olan ve Hz. Muhammed’i traş ettiği için berberlerin piri denilmiştir. Medine şehri kuşatıldığında, çevresine hendek kazılmasını önermiş ve şehri kurtarmıştır.

   Bercis

Müşteri yıldızı. Cesur, iyi kalpli, talihli, alçak gönüllü ve yumuşak huylu olurlar. Güzel konuşurlar. Müşteri, dünyaya ait bütün işleri yoluna koymak için fikir mumunu yakmıştır.

   Beş Yasak

doğrulukta 5 yasak

 

1.Öldürme

2.Başkasının malını alma

3.Başkasının karısını alma

4.Yalan söyleme

5.Sarhoş edici içki içme

 

   Beşler

Muhammed, Ali, Fatima, Hasan, Hüseyin

   Bilge ağacı

İncir: Buda 4 kere 7 gün (4x7=28) bilge ağacı altında kalmış

   Bir

Allah

   Buda

Nura kavuşan demek. Buda=Gotama

   Cam kırılması neden uğur sayılır

Aslında cam kırılmasının uğurla ilgisi yoktur. Cam ticaretini elinde bulunduran Yahudiler, tüketimi artırmak için böyle hurafe bir inancı yaymışlardır.

   Car tıraş

Saç-Sakal-Kaş-Bıyık Tıraşı. Hacı Bektaşi Veli’den Balım Sultana kadar Ceme girmeden evvel kadın erkek herkesin olduğu tıraş.

   Cercis

Bir peygamber. Kavmi onu 70 kere öldürmüş, Tanrı onu 70 kere diriltmiş.

   Cuma

Cuma günü insan için şükür günüdür. Cuma adem, insan demektir.Dinlenerek geçirmek ve Tanrıya ibadet etmek için tatil edilmiştir. İsevilik ve Musevilikte ise Cumartesi günü dinlence olarak düzenlenmiştir. Çünkü, Tanrı da 6 günde kainatı ve içindekileri yarattıktan sonra yedinci gün, yani Cumartesi günü dinlenmiştir.

   Cuma günü

Adem ve Hava'nın (insanın) yaratıldığı 6.cı gün Cuma günüdür.  Cuma günü Tanrı yıldızları da bu gün yaratmıştır. Venüs (Zühre) yıldızının yaratıldığı bugüne izafeten verilmiş gündür. Kare içinde üçgen tabanlı tapınaklar yapanlar bu gezegene taparlar.

   Cumartesi günü

Satur= Satürn'den gelir. Day= günü anlamına. Satürn gezegenine adanan gün anlamına Saturday= Cumartesi günü. Satürn (Zühal) Gezegenine tapınanlar altıgen tabanlı tapınaklar yaparlar. Şükran günüdür. Yaradana teşekkür etmek ve günahlarının bağışlanması için insanlar bugün topluca ayinler yaptıkları bu güne şükran ve günah gününü temsilen Saturday adını vermişlerdir. Tanrı da Tüm dünyayı kainatı ve canlıları 6 günde yaratmış ve 7.gün dinlenmiş. 6. Gün yani Cuma (insanı) günü insanı yaratmış ve ertesi gün dinlenmiştir. 6 gün çalışıp 7. gün yani Cumartesi günü dinlenmek Tanrıyı taklit etmek gibi bir davranıştır.

   Çarh-ı felek

Gök kubbe

   Çarşamba günü

Merkür'e atfen verilen gündür. Tapınma, kendini adama günü. Haftanın dördüncü günü olduğu için dördüncü anlamına gelen arapça cahar kökünden gelme Caharşamba demektir. Ancak, Çarşamba olarak söylenir.  Merkür (Utarit)'e tapınanlar dörtgen içinde tabana oturmuş üçgen biçimli tapınak yapmışlar. Tanrı nuru Çarşamba günü yaratmıştır.

   Çoban (Venüs- Zühre) Yıldızı

Çoban yıldızı da denir. Venüs yıldızı. Şarkıcıların yıldızıdır. Harut ve Marut adlı melekler insanların kötülüklerini Tanrıya şikayet etmişler. Tanrı da onlara şehvet verip Babil'e indirmiştir. Kötü işler yapmak isteyenlere büyü öğretmişler. Bir kadına aşık olurlar. Kadın, göğe çıkmak için "ismi azam" duasını öğrenmek şartıyla beraber olabileceğini söyler. Kadın bu yolla öğrendiği dua ile göğe çıkar. Tanrı kadını çarpmış ve yıldız yapmıştır. Zühre yıldızı budur. Zühre gökte üçüncü kattadır. Kutlu bir yıldızdır.

   Dammuz, Dumuzi

Temmuz ayının (July), atfedildiği tanrı.  Sümer Ana Tanrıçası İştar, bakiredir ve evlenmediği halde, çocuk sahibi olmuştur, babası tanrı olduğu için hamile bırakan tanrı damızlık tanrısı, Tommuz’a atfedilmiştir. Damızlık kelimesinin köküdür. Dumuzi cezalandırıldığı için yılda 6 ay yeraltına sürgüne gönderilir ve Temmuzda yer yüzüne çıkar. Temmuzda her şey gelişip olgunlaşır. Daha güneşli günler, daha uzun günler yaşanır.

   Davut

Tanrı kendisine saltanat ve peygamberlik vermiştir. Zebur adlı kutsal kitap inmiştir. Dağlarla kuşlar emrine verilmiştir. Sesi güzeldir. Demiri yumuşatmıştır. Oğlu ve varisi Süleyman peygamber de kuşların ve kurtların dilinden anlarmış.

   Doksan bin kelime

Hz. Muhammed miraçta Tanrı ile konuştuğunda doksan bin kelime kullanmıştır. Bunları otuz bini halka, otuz bini anlayışta ileri olanlara söylediği ve otuz bini de gizlidir.

   Dokuz gök

Atlas, Burçlar, Zühal, Müşteri, Merih, Güneş, Zühre, Utarit, Ay gökleri.

   Dört

1. Kişilik, 2. Zamansallık, 3. Maddesel, 4. Biçimsel. A. Toprak, B. Su, C. Hava, D. Ateş. 4= Kare= Kabe, Yakup merdiveni= Dörtlük= Haç. Tezahür eden evrenin, düzlem veya uzayın yaradılışın bütünlüğünü ve açılımını ifade eden kare veya haç. İçsel insan, maddenin ve zamansallığın (temporalité) karesi. YHVH=4 harf= Ye HoVa H= Varolan şeylerin tümünü yaratan demektir. Yahve Aşer Yahve.

   Dört alet

İki el, iki ayak veya dört ana madde olan su, toprak, ateş ve hava.

   Dört Ana Renk

Siyah- Kırmızı-Mavi-Yeşil

   Dört ana unsur

Toprak, Su, Hava, Ateş

   Dört Ana Yön

Doğu-Batı-Güney-Kuzey. 4 de Ara yön var.

   Dört aylar (Haram Ayları)

Yılın dört ayı (Zilkade, Zilhicce, Muharrem Recep) kutsal sayılır. Çünkü, Bedevi Arap için geçim öncelikle yağma-talan-gasp-soygundur. Ancak diğer ihtiyaçları için elindekileri satıp almak yani ticaret de çok önemlidir. Bu amaçla yılın 4 ayı yağma-talan-soyguna ara verilir. Bu sürede kabilelere aileleriyle birlikte panayırlara katılarak ticaret yapmaları fırsatı verilir.

   Dört Emanet

Hacı Bektaşi Veli’den Abdal Musa’ya verilmek üzere bırakılan dört emanet var: 1. Mermer çerağ, 2. Kara Sancak, 3. Hüccet (Yeşil Ferman, Sarı İsmail’in), 4. Sarı Alem

   Dört Erenler

1.Gaziyan-ı Rum, 2. Ahiyan-ı Rum, 3. Abdalan-ı Rum, 4. Bacıyan-ı Rum

   Dört gerçek

hayatta 4 gerçek var

 

1.acı             : doğum-ölüm-ayrılık-yaşlılık-hastalık

2.zevk         : acının tam karşıtı

3.nirvana : acı ve zevki yok etmek, bencillik+bireysellikten            kurtulma

4.katıksız irade :yeni 8 yol: irade-söz-eylem-geçim-çalışma-bellek-düşünce-inanç

 

   Dört kapı

Tanrıya ulaşmada Dört Kapı vardır. 1. Şeriat, 2. Tarikat, 3. Marifet, 4. Hakikat. Her kapının onar tane makamı vardır. Toplamı kırk makamdır. Bu kapılardan ve makamlardan geçilerek tanrıya varılır. Bunlar;

I. ŞERİAT KAPISI: (Doğru Yol: HAK HUKUK KAPISI) ;İnsan-ı kamil sıralamasında ilk kapıdır. İnsanın yol kurallarına uyma ve yol ulularına saygı yoluyla kendini kabul ettirecek düzeydeki eğitim evresidir. 1.İman etmek, 2. İlim öğrenmek, 3.İbadet etme,4. Haramdan uzaklaşma, 5. Ailesine yararlı olmak, 6. Çevreye zarar vermemek, 7. Peygamberin emrine uymak, 8. Şefkatli olmak, 9. Temizliğe önem vermek, 10. Yaramaz işlerden kaçınmak.

II. TARİKAT KAPISI: (Yol : UYGULAMA- İCRAAT KAPISI) ; Bir Pirin, mürşidin Hak’ka ulaşmak için İslam dinini yorumlayarak oluşturduğu kendine özgü kuralları, ilkeleri ve töreleri bulunan inanç yoludur. 1. Tövbe etmek, 2. Mürşidin isteğine uymak, 3. Temiz giyinmek, 4. İyilik yolunda savaşmak, 5. Hizmetli olmak, 6. Haksızlıktan korkmak, 7. Umutsuzluğa düşmemek, 8. İbret almak, 9. Nimet dağıtmak, 10. Kendi özünü fakir görmek.

III. MARİFET KAPISI: (Bilgi, Beceri, Başarı: EĞİTİM ÖĞRETİM KAPISI) ;  Bir insanın özündeki güzel temellerin eğitim ve öğretimle arttırılıp pekiştirilerek daha da etkin kılınması, daha verimli sonuçlar alınması için ariflerle özdeşleştirilerek gönül yolunda bu yeteneklerin değerlendirilmesidir. 1. Edepli olmak, 2. Bencillik, kin ve garezden uzak durmak, 3. Mahrem olan şeylerden kaçınmak, 4. Sabır göstermek, 5. Ar sahibi olmak, Utanmak, 6. Cömert olmak, 7. Kendini geliştirmek, okumak, gerçeği araştırmak 8. Hoşgörülü olmak, 9. Özünü bilmek, tanımak 10. Arif olmak.

IV. HAKİKAT KAPISI: (Gerçek: İNSAN HAKLARI-BİREY OLMA KAPISI) Tanrısal alemin gücünü görmek, anlamak ve bu bilinçle hareket ederek Allahın varlığının insanlar tarafından algılanmasını sağlayacak somut ve gerçek olguları bütün insanlığın hizmetine sunmaktır. 1. Alçak gönüllü olmak, 2. Kimsenin ayıbını görmemek, 3. Yapacağı iyiliği esirgememek, 4. Tanrının her yarattığını sevmek, 5. Tüm insanları bir görmek, 6. Birliğe yönelmek ve yöneltmek, 7. Gerçeği gizlememek, 8. Manayı bilmek, 9. Sırrı öğrenmek, 10. İnsanı kamil olmak ve Tanrının varlığına ulaşmak. 

   Dört kitap

Şeriat sahibi peygamber olanlara indirilen ve suhuf denilen kutsal kitaplardır. 1. Tavrat; Musa Peygamber'e, 2. Zebur; Davut Peygamber'e, 3. İncil; İsa Peygamber'e, 4. Kur'an; Hz. Muhammed'e inmiştir.

   Dört Melek

Cebrail-Azrail-Mikail-İsrafil

   Dört Peygamber

Hz.Muhammed-Hz.İsa-Hz.Davud-Hz.Musa

   Dört put Allah – Uzza – Manat – Lat (Hz.Peygamber bunlardan üçünü bizzat parçaladı, Allah isimli puta dokunmadı. Aslında bu putun Allahla sadece isim benzerliği var Allah adına saygısından belki dokunmamış olabilir.)

   Dört Rastlayış

Yaşlıya- Hastaya—Ölüye- Sakin Kesişe

   Dört tabiat

Sıcaklık, Soğukluk, Yaşlık, Kuruluk olmak üzere dört tabiat vardır. İnsanda da kan, safra, balgam ve sevda olmak üzere dört öge vardır. Tümünün düzenli oluşu mizacı oluşturur.

   Dört tekbirli namaz

Cenaze namazıdır.

   Dört yön Doğu -batı  -güney - kuzey

   Dörtgen Kep

1. Kişilik, 2. Zamansallık, 3. Maddesel, 4. Biçimsel. A. Toprak, B. Su, C. Hava, D. Ateş. 4= Kare= Kabe, Yakup merdiveni= Dörtlük= Haç. Tezahür eden evrenin, düzlem veya uzayın yaradılışın bütünlüğünü ve açılımını ifade eden kare düzlem ve dört yönü gösteren haç'ı temsil eden dörtgen kepler özellikle Kolej ve bazı üniversitelerde seremonilerde giyilen kep bu anlamdadır. İçsel insan, maddenin ve zamansallığın (temporalité) karesi. YHVH=4 harf= YeHoVaH= Varolan şeylerin Tümünü yaratan demektir. Yahve Aşer Yahve.

   Dörtle Yedi

4X7= 28. Arap alfabesindeki harf sayısı, her biri insandaki sırları ifade eder. "Ey dörtle yedinin doğurduğu insan; Dörtle yedidir seni dertlere salan". Ömer Hayyam.

Buda, bilge (incir) ağacı altında 4X7 gün kalmış

Arap Alfabesini uğurlu olan dört ve yedi sayılarına bağlamak için teşbih sanatı olarak kullanılır.

   Dört yüz kırk dört tabaka

Erenlerin derece bakımdan ayrıldığı 444 makam.

   Düldül

Hz.Peygamberin Hz.Ali’ye hediye ettiği at

   Dumuzi, Dammuz

Yine Temmuz ayı (July), Sümer Ana Tanrısı İştar, Bakiredir ve evlenmediği halde, çocuk sahibi olmuştur, babası tanrı olan, Tommuz’a atfedilmiştir. Tommuz, tammuz, dammuz, damız, damızlık kelimesinin köküdür. Dumuzi cezalandırıldığı için yılda 6 ay yeraltına sürgüne gönderilir ve Temmuzda yer yüzüne çıkar. Temmuzda her şey gelişip olgunlaşır. Daha güneşli günler, daha uzun günler yaşanır.

   Elest bezmi

Tanrı insanları yaratmadan, ruhlarını toplayıp hepsine birden sorar: Elest-ü bi-rabbiküm? Yani ben sizin rabbiniz değil miyim? Hepsi cevap veriri: "Kalü bela, beli".  Bu toplantı elest bezmi diye tasavvufta sıklıkla geçer.

   Elif cim, Elif mim dal, Ye nun sin

Tasavvufta bunlarla gönderme yapılır. İnsan yaratılmadan dağınık ve yaygın haldeydi. ,bu hal harflere benzetilir. İnsanın yaratıldığı gibi harfler de birleştirilerek kelime ve kelimeler de birleşerek kelam (söz) yaratılır. Şair, elif cim okumadığını söylerken bilginin dışına önem vermediğini belirtir. Yoksa okuma yazma bilmediğini söylüyor değildir. Elif mim dal olmayacağını söylemekle de öldükten sonra maddi birleşime düşmeyeceğini diyordur. Bununla tenasuh denilen ruhların beden değiştirmesi (reenkarnasyon) ne inanmadığını, bunun yanlış bir görüş olduğunu  söylemek ister. Ye nun sin ile de birleşmeden önce de var olduğunu, bu aleme gelmeden önce de var olduğunu söylemiş olmaktadır. 

   Elli

50= Sümerlerde Yer Tanrısına atfedilen sayı

 

 

   Enel Hak - Entel Hak

Ben Tanrıyım. Tasavvufta kainattaki herşeyi yaratan Tanrı kendisinden yarattığı için yaratılan her şey Tanrının bir parçası olmaktadır. O halde insan da Tanrının bir parçasıdır. Hatta Cenabı Allah insanı yarattıktan sonra ona kendinden öz kattı, nefes verdi. Yaratılanlar içinde insan en akıllı ve Tanrıya en yakın varlıktır. Tanrı insanı yarattıktan sonra bütün melekleri topladı ve Adem'in (insanın) önünde secde etmelerini, ona saygılarını ve bağlılıklarını iletmelerini istedi. Şeytan hariç tüm melekler insana biat etti. Şeytan, kendisinin ateşten, insanın ise topraktan yaratıldığını, ateşin toprağı da yakan bir üstünlüğü olduğunu ileri sürerek Adem'e secde etmedi. Kendini üstün gördü. Oysa Tanrı Adem'i kendimden yarattım diyerek insanın kendisinin bir parçası olduğunu ifade etmek istiyor. Bu fikre göre, insan her şeyin merkezi, başlangıç noktası, odak noktasıdır. İnsan, "enel hak" diyorsa, ben Tanrının bir parçasıyım demek istiyordur. Hak'tan geldik, yine Hak’a döneriz, / Haktır bizim vatanımız ilimiz. Genç Abdal

Enerji

Enerjiler varlığı iki türlüdür: 1.Doğal, 2 Yapay.

Bir diğer sınıflandırma da 1. Kontrol Edilebilen (mamul) enerjiler: Elektrik, Petrol, Gazlar, Atom, Nükleer, v.b.

2. Kontrol Edilemeyen (İlkel) Enerjiler (Doğal , fiziksel) Enerjiler: Sel, Fırtına, Deprem, Yangın, v.b.

Bir başka sınıflandırma da 1. Depolanabilir enerjiler (petrol, doğal gaz, A.C. akımı, v.b.) dokunulabilen ve dokunulduğunda çarpmayan veya az zarar veren enerjilerdir.

2. Depolanamayan enerjiler (D.C.elektrik akımı) dokunulamayan ve dokunulacak olursa çarpıp öldüren enerjiler olmak üzere 2 kategoride incelenebilir.

Enerjileri bir disiplin içinde sınıflayacak olursak,

1.         Fiziksel Enerjiler (İlkel doğal enerjilerdir,sel, fırtına, deprem, yangın,)

2.         Kimyasal Enerjiler (Yapay enerjilerdir: Elektrik, petrol, gazlar, atom, nükleer)

3.         Biyolojik Enerjiler Bedendeki ve beyindeki fiziksel kontrolü sağlayan enerjiler)

4.         Nurolojik Enerjiler (Işın, ışık, nur, ışıklama, ışınım, ışın kontrolü, fiziksel uzaktan (alfa, beta, gama ışıkları, kızıl ötesi (enfraruj) ışınları)

5.         Tinolojik Enerjiler (Tinsel kontrollü (uzaktan araçsız kontrol sağlayan) ışınlar)

Burada üzerinde durulması gereken enerji, bugün ve gelecekte insanoğlunu yakından ilgilendiren ve ona sınırsız olanaklar sağlayabilecek enerji biyo-enerjidir.

Biyo enerji, canlı bedendeki enerjilerdir;beynin ve organların düzenlediği, kontrol ettiği, fiziki, kimyasal, elektriksel, ışınsal, v.b. türde enerjilerdir.

Genelde zararı yok denecek kadar az olan veya çok az kontrol dışına nadiren taşan ve zararı az olabilen enerjilerdir.

Beden her bir organ için, her organ da her bir hücre için gereken yeterlikte ve nitelikte enerjiler üretir. Üretilen enerjinin fazlası veya eksikliği vücuda zarar ve ziyan getirebilir. Hastalıkların oluşumuna veya artmasına Yahut azalmasına neden olabilir.

Biyo enerji vücutta dolaşır, çarpmaz ve kısa devre yapmaz. Değişime uğrar. Şekil değiştirir, başka enerjilere dönüşebilir. Başka vücutlara geçebilir. Geçtiği vücuda fayda verdiği gibi (biyo enerji tedavilerinde) tersine zarar da verebilir (göz değme, nazar olayı).  Geçtiği bedende enerji azlığını giderebilir, enerjide dengesizlik varsa dengeleyebilir. Denge varsa, mevcut dengeyi de bozabilir.  Fiziki dokunmayla veya ışınsal temasla geçebilir.

İnsanoğlu bu türdeki enerjiyi henüz keşfe başlamıştır. Keşfin tamamlanmasıyla, ışınlama ile bir canlı bedenin başka bir boyuta zarar görmeden taşınmasına olanak vermesi bakımından son derece önemlidir. ABD ve Japonya şimdi bu enerjinin peşine düşmüştür. Çünkü, bu enerji silah olarak da kullanılabilecek bir güçtür. Bu gücü elde eden dünyaya hakim olur.

   Felek

Gökyüzü,, hücre, yuvarlak cisim, sema, gerdun (gök yüzü).

   Felek-i atlas

Dünyanın çevresinde dokuz kat gök vardır. Yedinci göğe kadar; ay, utarit, zühre, güneş, merih, müşteri, zuhal, burçlar bulunur. Dokuzuncu kattaki gökte hiçbir şey yoktur. Bu yüzden "Atlas" diye anılır. Edebiyatta yüceliği, sadeliği, enginliği belirtmek için kullanılır.

   Fena

Yokluk. Varlıktan, benlikten geçiş.

   Fena ender fena

Yokluk içinde yok olma (mecaz olarak)

   Fena fillah

Tanrının varlığı içinde yok olma hali.

   Fryday

Adem ve Hava'nın (insanın) yaratıldığı 6.cı gün Cuma günüdür. Cuma günü Tanrı yıldızları da bu gün yaratmıştır. Venüs (Zühre) yıldızının yaratıldığı bugüne izafeten verilmiş gündür. Kare içinde üçgen tabanlı tapınaklar yapanlar bu gezegene taparlar.

   Furkan

Kur'an

   Göktaşı

Tanrı Thor'a atfen verilmiş gün. Şölen günü, adanan gün demektir. Thor= Tor= Taş demektir. Jüpiter (Müşteri) yıldızına izafeten verilmiş gündür. Jovi=Jüpi= Gök demektir. Thor= Ter= Taş; yani göktaşı anlamındadır.  Jüpitere tapanlar üçgen tabanlı tapınaklar yapmışlardır. Tanrı Perşembe günü bütün hayvanları ve kuşları yaratmıştır. Perşembe günü hayvanlara tatil günüdür. O gün iş gösterilmez. Perşembe günü ışık (nur) ve gökyüzü yaratılmıştır.

   Güruh-u Naci

Tanrıyı kalpten seven, Tanrıya yakın olan, Tanrının Dostları, Naci Kavmi, Erenler, Evliyalar, Ermiş kişiler Grubu. Alevi Türkmenler 

   Günler

Pazar.....Sunday ...... Güneş günü...Sun, Şamaş Kare

Pazartesi. Monday.. Ay günü ..Moon, Sekizgen             

Salı...Tuesday. ..Mars günü .. Merih Dörtgen

Çarşamba. Wednesday .Merkür günü. Utarit kare üçgen                         

Perşembe. Thursday. Jüpiter günü  Müşteri  Piramit

Cuma....Friday ..Venüs günü ..Zühre Dörtgenüçgen

Cumartesi...Saturday. Satürn günü. Zühal  Altıgen

 

Yaradılış Efsanesine göre, Cenabı Allah yeri ve göğü 6 günde yaratmıştır. Yeri 4 günde ve göğü de 2 günde yarattı. Günlere göre yaratılanlar şöyle;

Dağları...............Pazar günü

Ağaçları.............Pazartesi günü

Suları.................Salı günü

Nur’u ................Çarşamba günü

Hayvanları.........Perşembe günü

Ademi (insanı)...Cuma günü

Kötülükleri. .......Cumartesi günü yarattı.

   Haç

1. Kişilik, 2. Zamansallık, 3. Maddesel, 4. Biçimsel. A. Toprak, B. Su, C. Hava, D. Ateş. 4= Kare= Kabe, Yakup merdiveni= Dörtlük= Haç. Tezahür eden evrenin, düzlem veya uzayın yaradılışın bütünlüğünü ve açılımını ifade eden kare veya haç. İçsel insan, maddenin ve zamansallığın (temporalité) karesi. YHVH=4 harf= YeHoVaH= Varolan şeylerin Tümünü yaratan demektir. Yahve Aşer Yahve.

   Hak-el yakıyn

Allah'ta yok olarak, oluş yolu ile inanca erişmek.

   Haram ayları

Araplarda çöl bedevi kültürüne göre yılın sekiz ayında yağma, yol kesme, talan, gasp, soygun yapılır. Elde edilen malları trampa vasıtasıyla satmak ve kendi ihtiyacı olan malları almak için geçim kaynağı olan bu aktiviteye son verilir. Dört ay, yani ZİLHİCCE-ZİLKADE-MUHARREM-RECEP ayları boyunca her türlü yağma ve talan yasaklanır. Bu aylarda herkes malını panayırlara getirir sergiler ve trampa ile değiştirir. Savaşın yasak olduğu, ticaretin yapıldığı aylara haram ayları denilir.

   Harut-Marut

İki melek. Çoban yıldızı yani Venüs yıldızının oluşumunda sebep olmuşlardır. Venüs, şarkıcıların yıldızıdır. Harut ve Marut adlı melekler insanların kötülüklerini Tanrıya şikayet etmişler. Tanrı da onlara şehvet verip Babil'e indirmiştir. Kötü işler yapmak isteyenlere büyü öğretmişler. Bir kadına aşık olurlar. Kadın, göğe çıkmak için "ismi azam" duasını öğrenmek şartıyla beraber olabileceğini söyler. Kadın bu yolla öğrendiği dua ile göğe çıkar. Tanrı kadını çarpmış ve yıldız yapmıştır. Zöhre yıldızı budur. İki meleği de dünya ve ahiret azabını çekmekte serbest bırakmıştır. Onlar da buna razı olmuşlar. Babil kuyusuna baş aşağı asılmışlar. Büyücüler gelip bu kuyu ağzında onlardan büyü öğrenirler.

   Havva

Cenabı Allah, Adem'in yalnız kalıp üzülmemesi için ona bir eş yaratmak ister. Adem'in Ti kemiğinden (Kaburga kemiği) bir parça alır ve Havva'yı yaratır. Havva yılan kılığına giren şeytana uyarak yasaklanmış elma ağacından elmayı alıp yer ve Adem'e de yedirir. Tanrı her ikisini de cennetten kovar. Yer yüzüne ayrı ayrı bölgeye indirir. Sümerlerde Dilmen bahçesinde Yer Tanrısı 8 bitki yetiştiriyor. Bu bitkilerden yiyen Bilgelik Tanrısı Enki hastalanıyor. Yer Tanrısı, Enkinin hastalık kapan 8 organını iyileştirmek için her birine bir  Tanrı yaratıyor. 8 Tanrıdan 5'i Tanrıça ve 3'ü Tanrı. Kaburga Tanrıçası Ninti (Nin=hanım, ti=kaburga, hayat demek) İbranice'de de  Havva (Hayatın Hanımı, Yaşatan Hanım) demektir.

   Hazerfen

Bin fenli

   Hızır - İlyas

Hızır karada, İlyas ise denizde yardıma muhtaç olanların yardımına koşar. İkisi de peygamberdir. İskender’le ab-ı hayat suyunu aramış ve bulmuşlar. İskender'den habersiz bu sudan içmişler. Ölmezliğe kavuşmuşlar. İkisi her yıl bir kez bir gül fidanı altında buluşurlar.

   Horoz

Hz. Muhammed'in dediğine göre,Tanrı arş katına bir horoz koydurmuştur. Bu horoz gece sona erdiğinde, kanatlarını çırpar ve Tanrıya hamd eder. Dünyadaki bütün horozlar da bunu işitir, onlarda kanat çırparak ve öterek cevap verirler.

   İbrahim Peygamber

Hanefilik dininin kurucusu, bilinen ilk Müslüman. Oğlu İshak’tan Yahudiler, oğlu İsmail’den Müslümanların geldiğine inanılır.

   İlm-i ledün

Tanrı katından öğrenilen bilgi. Ledün ilmi, Hızır Aleyhisselam’a bahşedilmiştir. Hızır ile Musa peygamber arasında geçen bazı olaylar sonunda Hızır'ın yaptıkları ilm-i ledün sayesinde olmuştur. O geleceği bilmiş, kapalıları görmüştür. İlmi ledün sırrının mektebi, /Bilirsen vücudun şehrinde kalbi. Acun

   İsm-i azam duası

Tanrının en büyük adı. Bu adla dua edilince isteğe kavuşulur. İsm-i azam duası, duaların en büyüğüdür. Süleyman Peygamber'in elinin üstündeki mühürde ism-i azam duası yazılı olduğundan bütün cinler, periler, şeytan, devler, hayvanlar ve kuşlar Süleyman'a itaat ederler ve Süleyman da onların dilini bilir ve onlarla konuşur. Harut ve Marut adlı melekler insanların kötülüklerini Tanrıya şikayet etmişler. Tanrı da onlara şehvet verip Babil'e indirmiştir. Kötü işler yapmak isteyenlere büyü öğretmişler. Bir kadına aşık olmuşlar. Kadın, "ismi azam" duasını öğrenmek şartıyla beraber olabileceğini söyler. Amacı, göğe çıkmak olan Kadın bu yolla öğrendiği dua ile göğe çıkmış. Tanrı kadını çarpmış ve yıldız yapmıştır. Zöhre yıldızı budur.

   Jüpiter

Tanrı Thor'a atfen verilmiş gün. Şölen günü, adanan gün demektir. Thor= Tor= Taş demektir. Jüpiter (Müşteri) yıldızına izafeten verilmiş gündür. Jovi=Jüpi= Gök demektir. Thor= Ter= Taş; yani göktaşı anlamındadır.  Jüpitere tapanlar üçgen tabanlı tapınaklar yapmışlardır. Tanrı Perşembe günü bütün hayvanları ve kuşları yaratmıştır. Perşembe günü hayvanlara tatil günüdür. O gün iş gösterilmez. Perşembe günü ışık (nur) ve gökyüzü yaratılmıştır.

   Kabe

1. Kişilik, 2. Zamansallık, 3. Maddesel, 4. Biçimsel. A. Toprak, B. Su, C. Hava, D. Ateş. 4= Kare= Kabe, Yakup merdiveni= Dörtlük= Haç. Tezahür eden evrenin, düzlem veya uzayın yaradılışın bütünlüğünü ve açılımını ifade eden kare veya haç. İçsel insan, maddenin ve zamansallığın (temporalité) karesi. YHVH=4 harf= YeHoVaH= Varolan şeylerin Tümünü yaratan demektir. Yahve Aşer Yahve.

   Kalü bela

Tanrı insanları yaratmadan, ruhlarını toplayıp hepsine birden sorar: Elest-ü bi-rabbiküm? Yani ben sizin rabbiniz değil miyim? Hepsi cevap veriri: Kalü bela. Bu toplantı elest bezmi diye tasavvufta sıklıkla geçer.

   Kandil

Tanrı bir melek yaratmış ve ona "Sen kimsin? Ben kimim", diye sormuş. "Sen sensin, ben benim", diye karşılık verince, Tanrı onu kahretmiş. Öteki melekler de aynı cevabı vermişler. Son olarak Cebrail'e sormuş. O cevap vermemiş. Bir hayli uçmuş. Gök yüzünde bir kubbe görmüş. Açılması için dua etmiş. Kubbe açılınca içinde yarısı yeşil, yarısı ak asılı bir kandil görmüş. Şaşkın şaşkın kandili seyrederken ak nurdan "Ben Ali'yim, yeşil nur da amcam oğlu Muhammed. Tanrının sorusuna "sen yaratansın, ben kulum" diye cevap ver. sesi gelmiş. Cebrail böyle yapmış ve azaptan kurtulmuş. Bir gün Cebrail, Muhammed'in huzurunda  Ali'ye büyük saygı gösterince, Muhammed sebebini sormuş. O da bu olayı anlatmış.

   Kare=4

1. Kişilik, 2. Zamansallık, 3. Maddesel, 4. Biçimsel. A. Toprak, B. Su, C. Hava, D. Ateş. 4= Kare= Kabe, Yakup merdiveni= Dörtlük= Haç. Tezahür eden evrenin, düzlem veya uzayın yaradılışın bütünlüğünü ve açılımını ifade eden kare veya haç. İçsel insan, maddenin ve zamansallığın (temporalité) karesi. YHVH=4 harf= YeHoVaH= Varolan şeylerin Tümünü yaratan demektir. Yahve Aşer Yahve.

   Kesret

Çokluk. Vahdet ise birlik demektir. Kesret alemi bu alem yani dünyadır. Gerçeğe eremeyenler bu alemi çokluk alemi olarak görürler. Bu alemin zıtlarla dolu olduğunu sanırlar. Vahdet alemi mutlak birlik (teklik) alemidir. O alemde çokluk ve ayrılık yoktur. Kesret gibi görünenler Tanrının tezahürlerinden başka bir şey değildir.

   Kırk

40= Sümerlerde Yıkım Tanrısına atfedilen sayı

   Kırk budak şamdan

4 Kapıyı simgeleyen 4 ana kol üstünde 10 ar tane 40 Makamı simgeleyen şamdanlık bulunan çerağ

   Kırk gün

40 makam= 4 Kapı X 10 Makam

40 gün oldu kaynatırım kaynamaz,

40 gün yağan yağmurla insan hamuru yuğurulmuş, adem vücuda gelmiş

40 gün yas

40 gün loğusalık

40 gün bebeklik

40 gün lokması dağıtma

40 gün 40 gece düğün dernek kurma

 

   Kırk ikindi yağmuru

42 gün süren Nisan yağmuru. Adem (insan) hamuru 40 gün süren yağmur suyu ile yuğurulmuş

   Kırk katır mı, kırk satır mı?

Kırk katır mı, kırk satır mı?

   Kırk bir kere Maşallah

Kırk bir kere Maşallah

   Kırk makam

Dört kapı: Şeriat, tarikat, marifet, hakikat. Her kapının onar tane makamı vardır. Toplamı kırk makamdır.

   Kırk Makam

Tanrıya ulaşmada Dört Kapı vardır. 1. Şeriat, 2. Tarikat, 3. Marifet, 4. Hakikat. Her kapının onar tane makamı vardır. Toplamı kırk makamdır. Bu kapılardan ve makamlardan geçilerek tanrıya varılır. Bunlar;

ŞERİAT: 1.İman etmek, 2. İlim öğrenmek, 3.İbadet etme,4. Haramdan uzaklaşma, 5. Ailesine yararlı olmak, 6. Çevreye zarar vermemek, 7. Peygamberin emrine uymak, 8. Şefkatli olmak, 9. Temizliğe önem vermek, 10. Yaramaz işlerden kaçınmak.

TARİKAT: 1. Tövbe etmek, 2. Mürşidin isteğine uymak, 3. Temiz giyinmek, 4. İyilik yolunda savaşmak, 5. Hizmetli olmak, 6. Haksızlıktan korkmak, 7. Umutsuzluğa düşmemek, 8. İbret almak, 9. Nimet dağıtmak, 10. Kendi özünü fakir görmek.

MARİFET: 1. Edepli olmak, 2. Bencillik, kin ve garezden uzak durmak, 3. Mahrem olan şeylerden kaçınmak, 4. Sabır göstermek, 5. Ar sahibi olmak, Utanmak, 6. Cömert olmak, 7. Kendini geliştirmek, okumak, gerçeği araştırmak 8. Hoşgörülü olmak, 9. Özünü bilmek, tanımak 10. Arif olmak.

HAKİKAT: 1. Alçak gönüllü olmak, 2. Kimsenin ayıbını görmemek, 3. Yapacağı iyiliği esirgememek, 4. Tanrının her yarattığını sevmek, 5. Tüm insanları bir görmek, 6. Birliğe yönelmek ve yöneltmek, 7. Gerçeği gizlememek, 8. Manayı bilmek, 9. Sırrı öğrenmek, 10. İnsanı Kamil olmak ve Tanrının varlığına ulaşmak..

   Kırkı

Bebeklerin kırkının (40 gün) çıkartılması.

   Kırklar çift ikiz

Hz. Adem'in 40 çift ikiz (biri erkek biri kız) çocuğu olmuş. Tanrının emriyle her bir ikizin biri, başka batında doğan karşı cins ikizle evlenmiş ve insanlar türemiştir.

   Kırklar Meclisi

Alemi idare eden kırk garip erenler. Hz. Fatma'nın evinde toplantıda İmam Ali'den feyz alanlar. Geleneğe göre, bir gece Hz. Muhammed Fatma'nın kapısını çalmış. İçerden gelene "kimsin?" sorusuna karşı, "Muhammed!im" deyince, "burada Muhammed'in yeri yoktur" karşılığını almış. Biraz sonra yine kapıyı çalmış. Bu sefer, "fakirim" karşılığını vermiş. Böylece kırklar cemine girebilmiş. Ali oradakilere üzüm suyu dağıtıyormuş. Muhammed'e de verince o da hakikat sırlarına erişmiş, kalp gözü açılmış. Ali'nin erdiği yüksek mertebeyi takdir ederek, o güne kadar yalnız peygamberlik sırrına ermiş iken, Ali'ye biat edince Ermişlik sırrına da kavuşmuş.

   Künt-ü Kenz sırrı

Muhabbettir eya dader, rumuz ü sırrı Veçhullah, /Muhabbetle küşad oldu, kitab-ı küntü kenzullah. Genç Abdal. Niyazi, küntü kenzin sırrını kendinde buldunsa, /Süleyman tahtın, ya hikmet-i lokman-ı neyler? Niyazi.  Küntü kenzin sırrı sensin, anladınsa nefsini, /Gel vücudun mushafın Rabbinden al, her an sabak. /Küntü kenzin sırrına olduk abah, /Aynel yakin gördük, Cemalullah. Harabi. Küntü kenzen kasrının miftahı, bil anlardadır, 7Cümle erbab-ı tarik divanıdır Bektaşiler. Küntü kenzin sırrı sana bakan gözdedir, /Amma, İlm-el yakından öte, ayn-el yakın özdedir. Acun.  Ey mukim! Hak cemalin görene Hak rahmeder, /Zafiya şakkel kamer sırrını her kim fehmeder? Zafi

   La Feta sırrı

La feta illa Ali, La seyfa illa zülfikar. Bektaşilik kolay zannetme aşık, /Tarik-i nazenin sırrı La feta,/Eline, beline, diline sadık/Olmayan Bektaşi taklididir cana. Cemil Baba.

   Mahmut

Hamd olunmuş, sena edilmiş, övülmeye değer. Ebhere'nin Kabe'yi yıkmak için getirdiği filin adı da Mahmut'tur.

   Mahşer

Kıyamette herkesin dirilip toplanacağı alan, arasat alanı.

   Malik

Cehennemin kapıcısı ve zebanilerin başı.

   Marifet

Tanımak, anlamak. Hakikate erenlerin sırlarını gizleyip şeriata uymalarına marifet denir.

   Men aref sırrı

Men aref sırrını farkeyle hemin. Genci /Her kim nefsini bildi, muhakkak Allahını bildi. Hz.Muhammed. Eğer kendi vücudundan haberdar olmak istersen /Arefna sırrına mazhar düşüp var olmak istersen /Bilip nefsini tanı Rabbin, eğer yar olmak istersen /O dem şeksiz sen ademsin bulursun derdine derman. Şair Ali İlhami.  Men areften oku dersi, mektebi irfana gel, /Bilmeyen kendi vücudun, hakkı bilmez kandedir. Üsküdarlı Haşim.

   Miskin

Yoksul, zavallı kimse, Tasavvufta varlıktan, benlikten geçmiş, Tanrı varlığı ile var olmuş kimse.

   Monday

Mon= Moon, ay demektir. Day= günü; Monday= Aygünü. Aya tapınanlar 8 köşeli tabanlı tapınak yaparlar. Sekizgen prizma şeklindedir. Tanrı, ağaçları ve bitkileri Pazartesi günü yaratmıştır.

   Münker - Nekir

Mezarda soru soran iki melek

   Müşteri yıldızı

Bercis diye bilinen müşteri yıldızı, cesur, iyi kalpli, talihli, alçak gönüllü ve yumuşak huylu olurlar. Güzel konuşurlar. Müşteri, dünyaya ait bütün işleri yoluna koymak için fikir mumunu yakmıştır.

   Müşteri yıldızı, Jüpiter

Tanrı Thor'a atfen verilmiş gün. Şölen günü, adanan gün demektir. Thor= Tor= Taş demektir. Jüpiter (Müşteri) yıldızına izafeten verilmiş gündür. Jovi=Jüpi= Gök demektir. Thor= Ter= Taş; yani göktaşı anlamındadır.  Jüpitere tapanlar üçgen tabanlı tapınaklar yapmışlardır. Tanrı Perşembe günü bütün hayvanları ve kuşları yaratmıştır. Perşembe günü hayvanlara tatil günüdür. O gün iş gösterilmez. Perşembe günü ışık (nur) ve gökyüzü yaratılmıştır.

   Mütü Kable En Tenatü Sırrı

Mütü kable en tenatü sırrına vakıf olan, /Haşr-ü neşr-i bunda gördü nefla-i sür olmadan. Şemsi.  Büyük tevazu; kendini herkesten ziyade hakir ve fakir ve edna hissetmektir. Evvel, ahir, zahir, batın; tek bir candan ibarettir. Ve o da kendi öz vücududur. Hiç bir şey değil amma, bir vücuda sahip olmak en kıymetlisidir. Vücudun var ki, Tanrı sana kıymet vermiş, seni bir varlık olarak ödüllendirmiştir. Mütü kable en tenatü toprak olmadır, /Aşıkları ölmeden önce ölür imiş.

   Naci kavmi

Zümre-i Naci’den olmak istersen /Muhammed Ali'nin damenini tut./Beyt-i Hakka dahil olmak istersen/Muhammed Ali'nin damenini tut. Basri Baba.  On iki imam bendesiyem ben Gürüh-u Naci’de /Yetmiş iki fırkadan oldum beri, dahi cüda.  Biz güruh-u Naci'yiz, arifin ser tacıyız, /Biz Muhammed nuruyuz, bir bölük dervişleriz. Genç Abdal

   Nirvana

Bencillik ve Bireysellikten kurtulma, acı ve zevki yok etme, Budizmde üçüncü aşama.

   On

10= Sümerlerde aritmetik hesaplamada parmaklar kullanılır. Bir insanın 10 parmağı var.

   On Emir

Hz. Musa’ya Sina’da Tur dağında tanrı tarafından tebliğ edilen 10 emir vardır. Bunlar: 1.Benden başka ilahların olmayacak, 2. Göklerdekine benzer hiçbir oyma put yapmayacaksın. 3. Tanrın Yehovanın adını kötü maksdatla ağzına almayacaksın, 4. Şabbat gününü kutsamak için ona uyacaksın, 5. Anana ve babana hürmet edeceksin, 6. Öldürmeyeceksin, 7. Zina etmeyeceksin, 8. Çalmayacaksın, 9. Yalancı tanıklık etmeyeceksin, 10. Komşunun karısına göz koymayacaksın. 

   On iki emir

Kuranı Kerim İsra suresinde din ve ahlak kuralı Musevilikteki 10 emirden 12’ye çıkartılarak verilir. 1. Allahtan başkasını tanrı edinme ve yalnızca ına kulluk et, 2. Ana ve babana iyilikte bulun, 3. Akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver. 4. Harcamalaarda orta yolu tut, 5. Geçim kaygısı nedeniyle çocuklarını öldürme, 6. Zina yapma, 7. Allahın saygın kıldığı canı haksız yere öldürme, 8. Öksüzün malına mülküne iyilik dışında yaklaşma, 9. Verdiğin sözü yerine getir. 10. Ölçü ve tartıda hile yapma, 11. Kesin bilgi sahibi olmadığın konularda konuşma, 12. Yer yüzünde böbürlenerek yürüme.

 

   On iki havari

Hz. İsa Peygamber’den sonra Hırıstiyanlığı yapılandıran ve yayan 12 dini misyoner vardır.

   On iki imam

Son Peygamberden sonra Nebilik devri bitmiş ve Hz. Ali ile birlikte Velilik devri başlamıştır. En büyük Veli ise 1. İmam Hz. Ali’dir. İslamiyette en büyük tarikat olarak bilinen Şiilikte İmamiye kolu da Hz. Ali ile başlar ve babadan oğula geçerek devam eden 12 imam vardır. Bunlar: 1.İmam Hz. Ali, 2. İmam Hz. Hasan, 3. İmam Hz. Hüseyin, 4. İmam Hz. Zeynel Abidin, 5. İmam Hz. Muhammed Bakır, 6. İmam Hz. Caferi Sadık, 7. İmam Hz. Musai Kazım, 8.İmam Hz. Aliyül Rıza, 9. İmam Hz. Muhammed Taki, 10. İmam Hz. Aliyül Naki,11. İmam Hz. Hasan Ali Asger, 12. İmam Hz. Muhammed Mehdi.

   On iki yıldız

Avrupoa Birliğini simgeleyen ve mavi zeminde daire halinde 12 yıldız vardır. Meryem Ana’nın ikonunda da başı etrafında 12 yıldız vardır. Avrupa Birliği Bayrağındaki 12 yıldızla aynıdır ve 12 Havariyi simgeler.

   On ikiden vurmak

Hedef tahtası iç içe 12 halkadan oluşur. Ortadaki halka 12 puan değerindedir. En dıştaki daire 1 puan. Ortadan vurmak asıl amaç olduğuna göre hedefi on ikiden vurmak deyimi buradan gelir.

   On altı köşeli yıldız

Makedonların, Hellenizmin sembolü

   On altı köşeli yıldız

Tarihte Türklerce bağımsız olarak kurulmuş 16 Türk Devletini temsil eder.

   On beş

15= Sümerlerde Kraliçe İştar'a atfen verilen sayı

   On dört masum-u pak

1. Muhammed Ekber:  2. Abdullah: 3. Abdullah:  4. Kasım: 5. Hüseyin: 6. Kasım: 7. Ali Aftar: 8. Abdullah Asgar: 9. Yahya-ı Hadi: 10. Salih: 11. Tayyib: 12. Cafer-i Tahir: 13. Cafer: 14. Kasım  

   On iki İmam

1. İmam Ali, 2. İmam Hasan, 3. İmam Hüseyin, 4. İmam Zeynel Abidin, 5. İmam Muhammed Bakır, 6. İmam Cafer-i Sadık, 7. İmam Musa-i Kazım, 8. İmam Aliy-ül Rıza, 9. İmam Muhammed Takı, 10. İmam Ali-yül Nakı, 11. İmam Hasan ül Askeri, 12. İmam Muhammed Mehdi.

   On sekiz bin alem

Bütün alem. Eskilere göre, alem on sekiz bölümdür. Bular: 1. Akl-ı kül (Tanrının aktif zuhuru), 2. Nefs-i kül (aklı külden meydana gelen pasif kabiliyet), 3. Dokuz gök (Atlas, Burçlar, Zühal, Müşteri, Merih, Güneş, zühre, Utarit, Ay gökleridir.), 4. Dört unsur (su, toprak, ateş, hava), 5. Üç Mevlit (üç çocuk, yani; maden, bitki, hayvan), Hepsi toplandığında 18 eder. Araplarda son sayı bin olduğu için, on sekizi genişletip alemi böyle anmışlar. 

   On yedi Kemerbest

1. Hz. İmam Hasan: 2. Hz. İmam Hüseyin: 3. Hadiül Ekber: 4. Abdulvahid Un: 5. Ebubekir Tahir: 6. Ömer Tayyib: 7. Osman Türab: 8. Muhammed Hanefi: 9. Abdurrezzak: 10. Ali Ekber: 11. Abdulvehhab: 12. Abdulcelil: 13. Abdurrahman: 14. Abdülmümin: 15. Abdullah Abbas: 16. Abdulkerim: 17. Abdussamed: 

   Otuz

30= Sümerlerde Ay Tanrısına atfedilen sayı, Ay 30 gün çektiği için bu sayı verilmiş olabilir.

   Pazar günü

Sun= Güneş, Day= günü; Sunday= Güneşgünü. Güneşe tapanlar kare şeklinde tabanlı tapınak yaparlar. Kabe de güneşe tapınanlar tarafından yapıldığı ve sonraları İslamiyete intikal ettiği sanılmaktadır. Tanrı, dağları ve taşları Pazar günü yaratmıştır.

   Pazartesi günü

Mon= Moon, ay demektir. Day= günü; Monday= Aygünü. Aya tapınanlar 8 köşeli tabanlı tapınak yaparlar. Sekizgen prizma şeklindedir. Tanrı, ağaçları ve bitkileri Pazartesi günü yaratmıştır.

   Perşembe

Perşembe günleri hayvanlara tatil günüdür. Hayvanlara o gün en iyi yiyecekler verilir. Dinlendirilirler.

   Perşembe

Tanrı Thor'a atfen verilmiş gün. Şölen günü, adanan gün demektir. Thor= Tor= Taş demektir. Jüpiter (Müşteri) yıldızına izafeten verilmiş gündür. Jovi=Jüpi= Gök demektir. Thor= Ter= Taş; yani göktaşı anlamındadır.  Jüpitere tapanlar üçgen tabanlı tapınaklar yapmışlardır. Tanrı Perşembe günü bütün hayvanları ve kuşları yaratmıştır. Perşembe günü hayvanlara tatil günüdür. O gün iş gösterilmez. Perşembe günü ışık (nur) ve gökyüzü yaratılmıştır.

   Peygamberler (Kuranda 25)

Kuranı Kerimde 25 peygamber ismi geçmektedir. Bunlar: Adem, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Eyyub, Şuayip, Musa, Harun, Davud, Süleyman, İlyas, Elyese, Yunus, Zülkif, Zekeriya, Yahya, İsa, Muhammed.

   Putlar

İslamiyet öncesi Araplar putlara taparlardı. Bunlar: Allah – Uzza – Manat – Lat  adını taşıyordu. Hz. Muhammed (s.a.v) ana tanrıça olarak tüm Arap alemince saygı gören ve kabul edilen ALLAH’a dokunmadı, ama diğer putları kırdı. Allah putun, Cenabı Allahla hiçbir ilgisi yoktur. İsim benzerliği var, o da dikkat çekici.

   Rıdvan

Cennetin kapıcısı.

   Salı

İslam inancına göre Salı günü çamaşır yıkanması makbul sayılmaz. Çünkü o gün sular yaratılmıştır ve Tanrı su ile meşguldür. Su o gün bütünüyle Tanrıya aittir.

   Salı günü

Mars (Merih) günü, Marsa tapınanlar dörtgen tabanlı tapınak yapmışlar. Tanrı suları, denizleri ve mekruh (kötülükleri) Salı günü yaratmıştır. Tanrı kötülüklerin temizlenmesi için suları yaratmıştır. Su o gün Tanrıya aittir, ona daha çok lazım gelir düşüncesiyle İslamiyette salı günü çamaşır yıkanması makbül sayılmaz.

   Saturday

Satur= Satürn'den gelir. Day= günü anlamına. Satürn gezegenine adanan gün anlamına Saturday= Cumartesi günü. Satürn (Zühal) Gezegenine tapınanlar altıgen tabanlı tapınaklar yaparlar. Şükran günüdür. Yaradana teşekkür etmek ve günahlarının bağışlanması için insanlar bugün topluca ayinler yaptıkları bu güne şükran ve günah gününü temsilen Saturday adını vermişlerdir. Tanrı da Tüm dünyayı kainatı ve canlıları 6 günde yaratmış ve 7.gün dinlenmiş. 6. Gün yani Cuma (insanı) günü insanı yaratmış ve ertesi gün dinlenmiştir. 6 gün çalışıp 7. gün yani Cuma ertesi günü dinlenmek Tanrıyı taklit etmek gibi bir davranıştır.

   Sekiz Aralık

Budizmin doğuşu, Kutsal Gün

   Sekiz cennet

Kur'anda sekiz cennetten bahsedilir. Yesevi de 8 cennet var diyor.

   Sekiz çift hayvan

Sümerlerde Tanrı 8 çift hayvan yaratmıştır.

   Sekiz iklim

Sekiz iklim dört bir köşe

   Sekiz katıksız yol –kol - yön

  

Budizmde 4.aşamada sekiz yol var:irade-söz-eylem-geçim-çalışma-bellek-düşünce-inanç

   Sekiz Tanrı

Sümerlerde Dilmen bahçesinde Yer Tanrısı 8 bitki yetiştiriyor. Bu bitkilerden yiyen Bilgelik Tanrısı Enki hastalanıyor. Yer Tanrısı, Enkinin hastalık kapan 8 organı için birer Tanrı yaratıyor. 8 Tanrıdan 5'i Tanrıça ve 3'ü Tanrı. Kaburga Tanrıçası Ninti (Nin=hanım, ti=kaburga, hayat demek) İbranice'de Havva (Hayatın Hanımı, Yaşatan Hanım) demektir.

   Sekiz uçmak

Uçmak Türkçe’de cennet demektir. Hadislerde sekiz cennetten bahsedilir. Bunlar birbirini kuşatmış ve her biri ötekinden yücedir.

   Sekiz Yön

4 Ana yön+4 Ara Yö= 8 Yön eder

   Seyyid

Hz. Hüseyin soyundan gelenlere seyyid denir. Hz. Hasan soyundan inenlere de şerif denir.

   Sırat köprüsü

Sırat-ı müstakim de denir. Ahirette üzerinden geçilecek kıldan ince, kılıçtan keskin olduğuna inanılan köprü. Tasavvufta doğru yol, Müslümanlık.

   Sırrı Mirac - Sırrı Velayet

Vakıf-ı sırr-ı velayet, mucize-i peygamberi,/Sırrı mirac-ı Habib erkanıdır Bektaşiler.

   Sunday

Sun= Güneş, Day= günü; Sunday= Güneşgünü. Güneşe tapanlar kare şeklinde tabanlı tapınak yaparlar. Kabe de güneşe tapınanlar tarafından yapıldığı ve sonraları İslamiyet'e intikal ettiği sanılmaktadır. Tanrı, dağları ve taşları Pazar günü yaratmıştır.

   Süleyman peygamber

Peygamber ve padişah. Davut peygamberin oğludur. Kuş dilini ve bütün hayvanların dilini bilir. Cinler onun emrindedir. Çünkü, elinin üstünde " ism-i azam" yani Tanrının en büyük adı yazılı bir mühürü vardır. Bu sayede tüm cinler, periler, şeytan, devler, kurtlar, kuşlar onun emrindedirler. Saba melikesi Belkis'i yanına çağırarak Müslüman olmuştur. Belkis Süleyman'a aşık olmuş ve birlikte aşk maceraları yaşamışlardır.

   Şah-ı Velayet

Velayet makamı, Hz. Ali'dir.  Ey zahit surete tapma, Hak'kı bul, /Şah-ı Velayete olmuşuz hep kul, /Hakikat şehrinden geçer bize yol, /Başka şey bilmeyiz Ali'miz vardır. Nesimi

   Şakkel Kamer Sırrı

Ey Mukim!Hak cemalin görene Hak rahmeder, /Zafiya, şakkel kamer sırrını her kim fehmeder? Zafi. Hz. Peygamberin oğlu öldüğünde ay tutulmuştur. Ayın tutulması, bu ölüme yas tuttuğu yolunda yorumlanmıştır. Şakkel kamer, ayın yarılması demektir.

   Şehaküm Sırrı

Şehaküm sırrını söyleme sakın, /Sakla kulum beni, saklayayım seni. Genç Abdal.  İçende şehaküm şerbeti teberra kıl, /Teberradan evvel Tevella olmaktır akıl. Acun

   Şeriat-Tarikat-Marifet-Hakikat

Sofilere göre şeriat dinin dış yüzüdür. Tarikat iç yüzüne giden manevi yoldur. Marifet, insanın Tanrıyı ve kendisini tanımasıdır. Hakikat ise dinin iç yüzüdür. Tasavvufta yola giren kişi bu dört durağı geçtikten sonra olgunluğa ulaşır. Bu duraklara 4 kapı da denir.

   Şerif

Hz. Hasan soyundan gelenlere Şerif denir. Hz. Hüseyin soyundan gelenlere Seyyid denir.

   Tanrı adları

Ahmed, Ali, Alimi deyyan, Allah, Allahu tala, Atayi, Alim, Adl, Afüv, Ahir, Aliy, Azim, Aziz, Baıs, Bari, Basıt, Bedi, Ber, Baki, Basir, Batın, Beka, Bimekan, Cabbar, Cami, Celal, Celil, Cemal, Cenabullah, Cüda, Çalab, Çeleb, Deyyan, Didar, Dost, Ekber, El, Elohim, Evvel, Ehad, Faili mutlak, Fazlı yezdan, Fettah, Gafur, Gaffar, Ganiy Habir, Hadi, Hafıd, Hafiz, Hak, Hakim Hakem, Halik, Halim, Hallak, Hamid, Hasib, Hay, Hayatullah, Hayyul kayyum, Hazret, Hu, Hüda, İlah, İlahe,  İsm-i azam, Kadir, Kadiri Hay, Kabıd, Kahnar, Kaviy, Kayyum, Kebir, Kelamullah, Kerim, Kıdem, Kıyamullah, Kuddüs, Kudret, Lah, Lamekan, La şerik, La şey, La ihtiyaç, La yezel, Latif, Lem yezel, Mabut, Malikilmülk, Mani, Maşuk, Mecid, Mevla, Melik, Metin, Macid, Mübdi, Mugni, Mücib, Muhsi, Muhyi, Mukit, Muid, Muahhi, Muiz, Mukaddim, Muksıt, Muktedir,Musavvir, Müheymin, Mümin, Mümit, Müntekim, Müteali, Mütekebbir,Müzil, Nafi, Nur, Ollo, Padişah, Rab, Rabbı Ala, Rafi, Rahim, Rahman, Rahmetullah, Rakib, Rauf, Razık, Reşit, Rezzak, Rıdvan, Selam, Seullah, Sübhan, Samed, Sabur, Semi Şahenşah, Şehid, Şekur, Taala, Tanara, Tanı, Tanrı, Tekvin, Tengri, Tevvab, Tezid, Vacid, Vahdaniyet, Vahid, Vali, Vasi, Vechullah, Vedud, Vehhab, Vekil, Veliy, Vücud, Yahve, Yar, Yarab, Yezdan. Zahir, Zülcelal.

   Temmuz

Yine Temmuz ayı (July), Sümer Ana Tanrıçası İştar, Bakiredir ve evlenmediği halde, çocuk sahibi olmuştur. Oğlunun adı Tommuz'dur. O ay içinde doğan ve babası tanrı olan, Tommuz’a atfen bu aya Temmuz denilmiştir. Damızlık kelimesinin köküdür. Dumuzi cezalandırıldığı için yılda 6 ay yeraltına sürgüne gönderilir ve Temmuzda yer yüzüne çıkar. Temmuzda her şey gelişip olgunlaşır. Daha güneşli günler, daha uzun günler yaşanır. Aşk yaşanır. Sıcak yaşanır. Sürgüne gittiği ay soğuk, döndüğü ay sıcaktır.

   Tevella - Teberra sırrı

Tevella: Ali aba, Hz. Muhammed soyundan olanları sevmek.

Teberra: Hz. Muhammed soyuna kötülük edenlere lanet okumak.

Okun lanet hımar-u huk-u hirse, /Olar ki, düşmen-i Al-i abadır.  Teberra kılmayana yok Tevella, /Teberrasız Tevellalar hatadır./ Teberra kıl eya Mollay-ı Rumi,/Teberra kılmayanlara beladır. Mevlana.  Bizlerden bekleme zühd-ü ibadet, /Tutkusuz evvelden rah-i selamet,/Tevella olmaktır bize alamet,/Sanma ki sağımız solumuz vardır. Nesimi. İçende şehaküm şerbeti Teberra kıl, /Teberradan evvel Tevella olmaktır akıl. Acun.

   Thor

Tanrı Thor'a atfen verilmiş gün. Şölen günü, adanan gün demektir. Thor= Tor= Taş demektir. Jüpiter (Müşteri) yıldızına izafeten verilmiş gündür. Jovi=Jüpi= Gök demektir. Thor= Ter= Taş; yani göktaşı anlamındadır.  Jüpitere tapanlar üçgen tabanlı tapınaklar yapmışlardır. Tanrı Perşembe günü bütün hayvanları ve kuşları yaratmıştır. Perşembe günü hayvanlara tatil günüdür. O gün iş gösterilmez. Perşembe günü ışık (nur) ve gökyüzü yaratılmıştır.

   Thursday

Tanrı Thor'a atfen verilmiş gün. Şölen günü, adanan gün demektir. Thor= Tor= Taş demektir. Jüpiter (Müşteri) yıldızına izafeten verilmiş gündür. Jovi=Jüpi= Gök demektir. Thor= Ter= Taş; yani göktaşı anlamındadır.  Jüpitere tapanlar üçgen tabanlı tapınaklar yapmışlardır. Tanrı Perşembe günü bütün hayvanları ve kuşları yaratmıştır. Perşembe günü hayvanlara tatil günüdür. O gün iş gösterilmez. Perşembe günü ışık (nur) ve gökyüzü yaratılmıştır.

   Tor

Tanrı Thor'a atfen verilmiş gün. Şölen günü, adanan gün demektir. Thor= Tor= Taş demektir. Jüpiter (Müşteri) yıldızına izafeten verilmiş gündür. Jovi=Jüpi= Gök demektir. Thor= Ter= Taş; yani göktaşı anlamındadır.  Jüpitere tapanlar üçgen tabanlı tapınaklar yapmışlardır. Tanrı Perşembe günü bütün hayvanları ve kuşları yaratmıştır. Perşembe günü hayvanlara tatil günüdür. O gün iş gösterilmez. Perşembe günü ışık (nur) ve gökyüzü yaratılmıştır.

   Tuesday

Mars (Merih) günü, Marsa tapınanlar dörtgen tabanlı tapınak yapmışlar. Tanrı mekruh (kötülükleri) ve suları, denizleri Salı günü yaratmıştır. Tanrı kötülüklerin temizlenmesi için suları yaratmıştır. Su o gün Tanrıya aittir, ona daha çok lazım gelir düşüncesiyle İslamiyette salı günü çamaşır yıkanması makbül sayılmaz.

   Üç Dört

3+4=7= İnsanın yaradılış formülü. 3= 1. Zamansallık, 2. Maddesel, 3. Biçimsel.   4= 1. Toprak, 2. Su, 3. Hava, 4. Ateş. 4=Kare veya Haç, Tezahür eden evrenin, düzlem veya uzayın yaradılışın bütünlüğünü ve açılımını ifade eder. İçsel insan, maddenin ve zamansallığın (temporalité) karesi. Varolan şeylerin Tümünü yaratan demektir.

   Üç Mevlit

Üç çocuk: maden, Bitki, Hayvan

   Üçgen

3 noktadan geçen düzlem parçası. En küçük düzlemi ifade eder. İnsanın ölümsüz yanı yani üst beni oluşturur. 1. Akıl, 2. İlahi (manevi) düzen, 3. Zaman dışı ve aşkın olan ruhun barınağı.

   Üçler

Allah, Muhammed, Ali

   Üçler

Allah – İsa - Meryem

   Üçler

Kutbül aktab, Sağdaki Veziri Umur, Soldaki Vezir-i Umur

   Üçler

Yer, Gök, Yeraltı

   Üçler

Gök - Güneş - Ay

   Üçler

Mürşit – Rehber - Mürit

   Üçler

Akıl, Ruh, Beden

   Üçler

Fizik, Psikolojik, Maneviyat

   Üçler

EDEB=(E)Eline - (D) Diline – (B) Beline

   Üçler

Ruhani alan (verbun), Işık alanı (lux), Cismani alan (Vita)

   Üçler

3 Yerin ve maddenin simgesi. 4 ise ilahiliğin ve göğün simgesi.

   Vahdet sırrı

Birlik, teklik. Kesret ise çokluk demektir. Kesret alemi bu alem yani dünyadır. Gerçeğe eremeyenler bu alemi çokluk alemi olarak görürler. Bu alem zıtlarla doludur sanarlar. Vahdet alemi mutlak birlik (teklik) alemidir. O alemde çokluk ve ayrılık yoktur. Kesret gibi görünenler Tanrının tezahürlerinden başka bir şey değildir. Vahdet aleminde ne abid var, ne zahid var, ne mümin, ne kafir var, /Ortada yalnız Hak'kın bir birlik olmuş cümbüşü var. /Surette nazar eyler isen, sen ile ben var, /Amma ki hakikatte ne sen var, ne de ben var. /Bilmem ne hal oldu bana, ben sen miyim, sen ben misin?/ Can mahvoldu, canan beka, sen ben miyim, ben sen miyim? Bahreddin

   Venüs, Zühre Yıldızı

Adem ve Hava'nın (insanın) yaratıldığı 6. Gün yani Cuma günüdür. Yıldızlar da Venüs (Zühre) yıldızıyla birlikte yaratıldığı için bugüne izafeten verilmiş gündür. Kare içinde üçgen tabanlı tapınaklar yapanlar bu gezegene taparlar.

   Vezir-i Umur

Kutbül aktab, Sağ omuzdaki melek: Veziri Umur, Sol omuzdaki melek: Veziri Umur

   Wednesday

Merkür'e atfen verilen gündür. Merkür (Utarit)'e tapınanlar dörtgen içinde tabana oturmuş üçgen biçimli tapınak yapmışlar. Tanrı nuru Çarşamba günü yaratmıştır.

   Yahve Aşer Yahve

1. Kişilik, 2. Zamansallık, 3. Maddesel, 4. Biçimsel. A. Toprak, B. Su, C. Hava, D. Ateş. 4= Kare= Kabe, Yakup merdiveni= Dörtlük= Haç. Tezahür eden evrenin, düzlem veya uzayın yaradılışın bütünlüğünü ve açılımını ifade eden kare veya haç. İçsel insan, maddenin ve zamansallığın (temporalité) karesi. YHVH=4 harf= YeHoVaH= Varolan şeylerin Tümünü yaratan demektir. Yahve Aşer Yahve.

   Yakup Merdiveni

Dörtgen=Kare= 4 Ana unsur: 1. Toprak, 2. Su, 3. Hava, 4. Ateş. Toprak ve Su pasif; Hava ve Ateş aktif değerdedir. Yakup merdivenine tekamül merdiveni de denir. Alt ben, zamansallık, Maddesellik ve Biçimsellik kişiliği oluşturur.

   Yedi (7)

Adem 7 avuç topraktan yaratıldı.- 1. Akıl, 2. İlahi (Manevi) Düzen, 3. Zamandışılık, 4. Öz, 5. Maddiyat, 6. Ruh, 7. Latif.  Yedi (7) iklim: dünyada yedi ayrı özellikte iklimi bulunan bölge.

   Yedi , (5+2)

Beş gezegen + Güneş ve Ay = 7 eder

   Yedi avuç toprak

Allah insanı (Adem'i) Cebrail’in getirdiği 7 avuç topraktan yaratmıştır.

   Yedi Ayet

Fatiha Suresi 7 ayettir.

   Yedi başlı dev

Narayana.Nara: ilah; yana: yaratıcı demektir. Naracahan: 7 yüksek idrak, Vedante: 7 zihni

   Yedi bela

 

   Yedi bilgin

 

   Yedi canlı

Yedi canlı dev, kolay ölmeyen, yedi başı olan dev.

   Yedi cüce

 

   Yedi deniz

Eski coğrafyacılar dünyayı çevreleyen denizleri 7'ye ayırmışlar: 1. Mağrip denizi (Atlantik okyanusu), 2. Çin denizi (Büyük okyanus), 3. Cürcan denizi (Hazer denizi), 4. Harezm denizi (Fars denizi), 5. Rum denizi (Akdeniz), 6. Tabariye denizi (Şap denizi), 7. Bahri siyah (Kara deniz). Kur'anda ağaçlar kalem, yedi deniz mürekkep olsa, Tanrı kelimelerini yazmaya yetmeyeceği bildirilmektedir.

   Yedi dört

7x4= 28. Arap alfabesindeki harf sayısı, her biri insandaki sırları ifade eder. "Ey dörtle yedinin doğurduğu insan; dörtle yedidir seni dertlere salan". Ömer Hayyam.

   Yedi düvel

Yedi batılı ülke: İngiltere, Fransa, İtalya, Hollanda, Belçika, Yunanistan, İspanya, Portekiz

   Yedi erenler- Yedi kutup

Yedi gezegene atfen gönderilen 7 pulu peygamberle ilişki kuran yedi ulu kişi, eren, kutup, gavs.

   Yedi Erkan

Pir- Rehber-Mürşit- 2 Müsahip- 2 Müsahip Eşleri

   Yedi felek

Gökteki yedi gezegen

   Yedi gezegen

Güneş, Ay, Dünya, Mars, Jüpiter, Venüs, Satürn.

   Yedi Göbek

Türkler 7 göbeğe kadar Atalarını bilmek ve tanımak zorundadırlar.

   Yedi gün

Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi

   Yedi gün

Leto, altın başaklı Apollonu 7. Günde doğurmuştur.

   Yedi harika

Dünyada en değerli 7 harika eser bulunmaktadır. 1.Khufu (Gize) Piramidi. Mısırda Kral Keops'un kendi adına yaptırdığı piramid.. Keops piramidi de denir. 2. Babil Surları ve asma bahçeleri, 3. İskenderiye feneri, 4. Rodos heykeli, 5. Zeus (Jüpiter) heykeli Yunanistan'da. 6. Artemis (Diana) Tapınağı Efes'te.7. Karya kralı Mauseolos mezarı. Güneybatı anadoluda İstanköy (Halikarnassos Kos) körfezindeki süslü mezar=moseleum adı buradan gelmektedir.

   Yedi hücre

İnsan vücudundaki 7 delik.

   Yedi İklim

Eskilere göre insanların ve hayvanların yaşadığı dünyanın dörtte biri yedi iklime yani yedi iklim bölgesine ayrılmıştır. Bu güne göre Avrupa, Asya ve Afrika'nın bir kısmıdır. Bunlar:    1. İklim Bölgesi: Hint, Tanrısı: Zuhal (Satürn), Rengi: Siyah, Gökteki katı: 7.Kat.;            2. İklim bölgesi: Çin, Tanrısı: Müşteri (Jüpiter, Rengi: Kahve, Gökteki Katı: 6. Kat;         3. İklim Bölgesi: TÜRK, Tanrısı: Mars (Merih), Rengi: Kırmızı, Gökteki Katı: 5. Kat,;     4. İklim Bölgesi: Horasan, Tanrısı: Güneş, Rengi: Sarı, Gökteki katı: 4. Kat.;                     5. İklim Bölgesi: Müverraünnehir, Tanrısı: Zühre (Venüs), Rengi:Yeşil,Gökteki Katı:3.Kat.   6. İklim Bölgesi: Rum, Tanrısı: Utarit (Merkür), Rengi: Mavi, Gökteki Katı: 2. Kat. ;        7.  İklim Bölgesi: Bulgar, Tanrısı: Ay, Rengi: Beyaz, Gökteki Katı: 1. Kat.                           

   Yedi kapı

Cennetin 7 kapısı var.

   Yedi kat gök

Yedi gök: 1. Zühal, 2. Müşteri, 3. Merih, 4. Güneş, 5. Zühre, 6. Utarit, 7. Ay gökleri. Bunlara Atlas ve Burçları da katarsak dokuz gök olur. Kur'anda birçok surede göğün ve yerin yedi kat olduğu belirtilir.

   Yedi kat yer

Yerin yedi kat basmak katmanlarını anlatır

   Yedi kıl kümesi

İnsanlar 7 kıl kümesiyle birlikte doğarlar. 1 baş, 2 kaş, 4 kirpik

   Yedi kollu şamdan

Davut yıldızı. Altı kollu yıldızın köşelerine 6 ve ortasına da bir mum konularak elde edilen şamdan 7 kollu olmaktadır.

   Yedi kutup (gavs)

Yedi gezegene atfen gönderilen 7 pulu peygamberle ilişki kuran yedi ulu kişi, eren, kutup, gavs.

   Yedi Mushaf

Bazı hadislere göre, Kur'anın 7 türlü okunuşu vardır. Okunuşlar kabilelere göre değişse de anlamı değişmez. Sofilere göre 7 okuyuş 7 anlamdır. 

   Yedi nota

Do, re, mi, fa, sol, la, si,

   Yedi peygamber

Yedi gezegene atfen yedi ulu peygamber gönderildiği inancı, yedi'nin kutsal sayılan bir rakam olması yanında astrolojideki gelişmelerle yedi kat gök inancının doğmasına sebep olan ay ve güneşle birlikte yedi eden beş gezegenin bulunmasıdır. Bu beş gezegen: 1. Zühal, 2. Müşteri, 3. Merih, 4. Zühre, 5. Utarit.

   Yedi renkli ana kuşağı

Fatma Ananın kuşağı 7 renklidir

   Yedi renkli gökkuşağı

Kırmızı, Turuncu, Sarı, Yeşil, Mavi, Lacivert, Mor, ışık tayfı.

   Yedi tapınak

Yedi kat gökte bulunan gezegenler. Bular : 1. Zühal, 2. Müşteri, 3. Merih, 4. Güneş, 5. Zühre, 6. Utarit, 7. Ay. Her bir gezegene bir büyük peygamber gönderildiği ve buradan dünyadaki insanlarla ilişki kurularak onların kaderleri üzerinde etkili olduğu inancı.  Ayrıca, her gezegende (felek) bu peygamberle ilişki kuran birer kutup (gavs- abdal-gayb eren) bulunur. Yedi felek, yedi eren, yedi gavs buradan gelmektedir.

   Yedi ulular

Yedi ulu şair: Nesimi, Hatayi, Fuzuli, Pir Sultan Abdal, Kul Himmet, Virani, Yemini

   Yedi uyurlar

Kuran Kehf suresi 18/8 ayet. 7 dindarın sığındığı mağarada 309 yıl uyumuşlardır. Bular: 1. Yemliha, 2. Mekseliha, 3. Mesliha, 4. Mermuş, 5. Debernus, 6. Sazınus, 7 Kefeştateyus, yanlarında Kıtmır isimli bir köpek ile birlikte Efes, Urda veya Antalya yakınlarında bir mağarada uyumuşlar.

   Yedi yaban

Yedi ayrı, uzak devlet

   Yedi yabancı

Çok uzak olma, hiçbir yakınlığı bulunmama.

   Yedi yıl

7 yıl vahşi doğada dolaşmak, Yusuf Peygamber zamanında Mısır'da yaşanan yedi yıl kıtlık, yedi yıl bolluk dönemi

   Yedi yıl bolluk

Mısırda Hz. Yusuf devrinde 7 yıl bolluk yaşanmış.

   Yedi yıl kıtlık

Hz. Yusuf, Mısırda 7 yıl kıtlık olacağını duyurmuş. Mısır'a vezir seçilince 7 yıl bolluk döneminde fazla ürünü depolamış ve Mısır halkını açlıktan kurtarmış.

   Yedigen

Yedi köşeli geometrik şekil.

   Yedigir

Büyük ayıyı oluşturan 7 yıldıza topluca verilen ad.

   Yediler

Sofilere göre alemi yöneten bir kişidir. Buna "kutb" denir. Bu kişi Hakikat-ı Muhammediye'ye mazhardır. Yani onun gerçek görünüşüdür. Kainat bu kişinin çevresinde döner. Onun gönlüne gelen bu alemde meydana çıkar. Ona en yakın iki kişi daha vardır. Bunlar sağ ve sol imam, yani yöneticisidir. Bunlardan sonra alemi yöneten dört ermiş gelir. Bunlardan sonra yedi, kırk ve üç yüz erenler gelir.

   Yedinci gün

Satürn gezegenine adanan gün anlamına Saturday= Cumartesi günü. Tanrı da Tüm dünyayı kainatı ve canlıları 6 günde yaratmış ve 7.gün dinlenmiş. 6. Gün yani Cuma (insan) günü insanı yaratmış ve ertesi gün dinlenmiştir. 6 gün çalışıp 7. gün yani Cuma ertesi günü dinlenme günüdür.

   Yediveren

Bir çeşit portakal. Yılın değişik mevsimlerinde meyve verir.

   YHVH

1. Kişilik, 2. Zamansallık, 3. Maddesel, 4. Biçimsel. A. Toprak, B. Su, C. Hava, D. Ateş. 4= Kare= Kabe, Yakup merdiveni= Dörtlük= Haç. Tezahür eden evrenin, düzlem veya uzayın yaradılışın bütünlüğünü ve açılımını ifade eden kare veya haç. İçsel insan, maddenin ve zamansallığın (temporalité) karesi. YHVH=4 harf= YeHoVaH= Varolan şeylerin Tümünü yaratan demektir. Yahve Aşer Yahve.

   Yirmi

20= Sümerlerde Krala atfen verilen sayı.

   Zehra, Zöhre

öd, yürek, cesaret, kudret.

   Zühal, Satürn

Satur= Satürn'den gelir. Day= günü anlamına. Satürn gezegenine adanan gün anlamına Saturday= Cumartesi günü. Satürn (Zühal) Gezegenine tapınanlar altıgen tabanlı tapınaklar yaparlar. Şükran günüdür. Yaradana teşekkür etmek ve günahlarının bağışlanması için insanlar bugün topluca ayinler yaptıkları bu güne şükran ve günah gününü temsilen Saturday adını vermişlerdir. Tanrı da Tüm dünyayı kainatı ve canlıları 6 günde yaratmış ve 7.gün dinlenmiş. 6. Gün yani Cuma (insanı) günü insanı yaratmış ve ertesi gün dinlenmiştir. 6 gün çalışıp 7. gün yani Cuma ertesi günü dinlenmek Tanrıyı taklit etmek gibi bir davranıştır.

   Zühre (Venüs) yıldızı

Çoban yıldızı da denir. Venüs yıldızı. Şarkıcıların yıldızıdır. Harut ve Marut adlı melekler insanların kötülüklerini Tanrıya şikayet etmişler. Tanrı da onlara şehvet verip Babil'e indirmiştir. Kötü işler yapmak isteyenlere büyü öğretmişler. Bir kadına aşık olurlar. Kadın, göğe çıkmak için "ismi azam" duasını öğrenmek şartıyla beraber olabileceğini söyler. Kadın bu yolla öğrendiği dua ile göğe çıkar. Tanrı kadını çarpmış ve yıldız yapmıştır. Zühre yıldızı budur. Zühre gökte üçüncü kattadır. Kutlu bir yıldızdır.

 

 

¨        HAFTANIN GÜNLERİ:  İlk insanlar her bir günü, ayı bir yıldıza, gezegene izafe etmişlerdir.;İlk insanlar her bir günü, ayı bir yıldıza, gezegene izafe etmişlerdir.;

 

Pazar.....Sunday ...... Güneş günü...Sun, Şamaş Kare

 

Pazartesi. Monday .. Ay günü ..Moon, Sekizgen             

 

Salı...Tuesday. ..Mars günü .. Merih Dörtgen

 

Çarşamba. Wednesday. Merkür günü. Utarit kare üçgen               

 

Perşembe. Thursday. Jüpiter günü  Müşteri  Piramit

 

Cuma....Friday ..Venüs günü ..Zühre Dörtgenüçgen

 

Cumartesi...Saturday .. Satürn günü ..Zühal  Altıgen

 

¨       Yaradılış Efsanesine göre, Cenabı Allah yeri ve göğü 6 günde yaratmıştır. Yeri 4 günde ve göğü de 2 günde yarattı. Günlere göre yaratılanlar şöyle;

 

Dağları.....................Pazar günü

Ağaçları...................Pazartesi günü

Suları&kötülüğü....Salı günü

Nur’u .....................Çarşamba günü

Hayvanları..............Perşembe günü

Ademi (insanı)…...Cuma günü yarattı.

Dinlendiği gün…...Cumartesi günü dinlendi.

 

İslam inancına göre Salı günü çamaşır yıkanması makbul sayılmaz. Çünkü o gün kötülükleri yaratmıştır. Kötülükleri temizlemek için sular yaratılmıştır ve Tanrı su ile meşguldür. Su o gün bütünüyle Tanrıya daha çok lazımdır.Perşembe günleri hayvanlara tatil günüdür. Hayvanlara o gün en iyi yiyecekler verilir. Dinlendirilirler.

Cuma günü insan için şükür günüdür. Dinlenerek geçirmek ve Tanrıya ibadet etmek için tatil edilmiştir. İsevilik ve Musevilikte ise Cumartesi günü dinlence olarak düzenlenmiştir. Çünkü, Tanrı da 6 günde kainatı ve içindekileri yarattıktan sonra yedinci gün, yani Cumartesi günü dinlenmiştir.

Yine Temmuz ayı (July), Sümer Ana Tanrısı İştar, Bakiredir ve evlenmediği halde, çocuğu olmuştur. (Tıpkı Meryem gibi). Temmuz ayı, babasız tanrı olan, Tommuz’a atfedilmiştir. Tommuz, tammuz, damız, damızlık kelimesinin köküdür. Dumuzi cezalandırıldığı için yılda 6 ay yeraltına sürgüne gönderilir ve Temmuzda yer yüzüne çıkar. Temmuzda her şey gelişip olgunlaşır. Daha güneşli günler, daha uzun günler yaşanır.

 

 

Hazırlayan: İbrahim Acun

 

E-Mail: ibrahimacun@yahoo.com

             ibrahimacun@ttmail.com


 

 
 E-mail: yonetim@odek-koyu.com
 Bu sayfanın son güncelleme tarihi: 01-03-2012

 bottom