topÖDEK KÖYÜ İNTERNET SİTESİ:  

E-mail:  yonetim@odek-koyu.com Copyright  © Her Hakkı Saklıdır. İzinle sitedeki yazılardan alıntı yapılabilir. Sitedeki yazıların sorumluluğu yazarına aittir.     


 

GİZLİ SİCİL Mİ, AÇIK SİCİL Mİ?(*)

 

         Günümüz dünyasında açıklık politikası her şeye damgasını vurmaya, ağırlığını koymaya başlamıştır. İnsanoğlu gizli, saklı işlerde hep şüpheci olmuştur. Şüphe etmekte haklıdır. Çünkü, kontrol hakkı vermemektedir. Kontrolün olmadığı yerlerde yapılan hata ve haksızlığın giderilmesi söz konusu olamaz. Gizli işler karanlıkta kalmaya mahkumdur. Karanlık ise bütün kötülüklerin anasıdır. 

Resmi kurumlarda “Gizli Tezkiye” diye bilinen personelin sicil raporları her yıl en az iki sicil amiri tarafından doldurulmaktadır. Gizli sicil raporu, yine gizli tutulan özlük dosyasında saklanmaktadır. Bu durum bana oldukça gereksiz

 Mantıksız, hatta oldukça zararlı gözükmektedir. 

Benim özlük dosyam ve sicil raporlarım, ister olumlu olsun, isterse olumsuz, benden gizlenmesinde bir anlamı yoktur.  Bu beni benden gizlemektir.  

Olumsuz siciller muhatabına tebliğ edilmektedir. Olumlu sicillerin de muhatabına tebliğ edilmesi gerekir kanaatindeyim. Bunun saklanmasının yararı yoktur.  Aksine zararları söz konusudur.  

Olumlu sicil 0 – 59 puan arasında tek dilimli olduğu halde, olumlu sicil 60 – 75 arası ORTA, 76 – 89 puan arası İYİ ve 90 – 100 puan arası PEKİYİ olarak üç dilimlidir.  

Personelin bu dilimlerden hangisine girdiğini bilmek ve öğrenmek hakkıdır. Çünkü; 

·       Eğer kişinin sicil puanı 60’Lrda ise bunun altına düşmemek için gayret göstermek gerektiğini anlayacaktır.

·       Sicil puanı 70’lerde ise 75’in üstüne çıkarak orta sicilini iyi yapmak için çaba sarf edecektir.

·       Kamu konut Yönetmeliğine göre sicil raporları iyi ve daha üstü olan personelin puanına artı 10 puan verildiğinden, memur bunu bilecek ve sicil notunu yükseltmek için gayret gösterecektir. Puanlamada değerlendirmeye alınmadıysa hakkını arayacaktır.

·       Memurun sicil notu 90’ın hemen altında ise 90.2ın üstüne çıkması için daha fazla çaba gösterecektir. Sicil notu 90’larda ise altına düşmemek için yine gayret göstermesi gerektiğini algılayacaktır.

·       657 Sayılı Kanuna göre 6 yıl üst üste çok iyi sicil almış olan memur bir kademe ilerlemesi yapacağından kendisine daha fazla çekidüzen vererek bu haktan yararlanmaya çalışacaktır. Bir hata veya haksızlık sonucu değerlendirmeye alınmadıysa hakkını arayacaktır.

·       Olumlu sicillerin muhatabına bildirilmesiyle değerlendirmeye tabi olan memurların da kendilerini değerlendiren sicil amirlerini kontrol etmelerine olanak sağlayacaktır.

·       Sicil amirleri, personeli daha objektif değerlendirme mecburiyetinde olduklarını hissedeceklerdir. Yönetimde kalite artacaktır.

·       Açık sicil raporu sistemiyle yağcı ve yalaka takımı hak ettiklerinin üstünde sicil alamayacak ve kendilerinden daha üstün olanların önüne geçemeyeceklerdir.

·       Açık sicil raporu sistemi, amir kademesinin işini biraz zorlaştıracak ama, adam kayırmanın önüne geçilerek, gerçek anlamda kaliteyi yükseltecek ve kaliteli personelin olması gereken yerlere gelmesini sağlayacaktır.

·       Amirlerin, sicil raporlarının gizli verilmesinden yararlanarak,kendilerine yakın buldukları ,özel işlerinde kullandıkları, kendilerine yağcılık yapan personelin haksız yere ödüllendirilmeleri önlenerek, iyilikte ve hizmette yarışın herkesin gözü önünde yapılması sağlanacaktır. 

Bence gizli sistemin getirdiği en büyük zarar; personelin karakterinde oluşturduğu aşınma ve güven duygusunun zedelenmesidir. Bunun telafisi oldukça zordur. Memurun başarı grafiğini sürekli aşağıya çeken ve zararlı olduğu yolunda genel kabul gören bu çağdışı sistemin bırakılması zamanı gelmiş ve geçmiştir. Açık sicil sisteminin uygulanması yukarıda belirtilen mevzuat nedeniyle de yasal bir zorunluluk olarak değerlendirilmektedir.

 

İbrahim Acun

05.08.1995

E-mail: ibrahimacun@yahoo.com

            ibrahimacun@ttmail.com

 

 (*) Bu yazı  Toros Magazin Dergisinin 1995 yılı Ağustos Ayı Sayısında  İbrahim ACUN imzasıyla yayınlanmıştır. 1997 yılında İstanbul’da düzenlenen Sempozyuma da tebliğ olarak sunulmuştur. Aradan geçen 8 yıl içinde doğruluğu ve tazeliği hala geçerliliğini korumaktadır.

Yürürlüğe giren “Bilgi Edinme Hakkındaki Kanun” gereğince Başbakanlık Değerlendirme Kurulunun görüş belirten genelgesinde memurun istediği takdirde sicil dosyasını kontrol edebileceği ifade olunmaktadır.ACUN

 


 

 
 E-mail: yonetim@odek-koyu.com
 Bu sayfanın son güncelleme tarihi: 27-02-2012

 bottom