topÖDEK KÖYÜ İNTERNET SİTESİ:   ÖDEK KÖYÜ YER ADLARI

 E-mail:  yonetim@odek-koyu.com Copyright  © Her Hakkı Saklıdır. İzinle sitedeki yazılardan alıntı yapılabilir. Sitedeki yazıların sorumluluğu yazarına aittir.     


 

ACUN’un not defterinden……..

 
A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 

 

A Ç I K L A M A L A R

YER ADI  
   

 A

 

Adaçayırı

Köyün güneyinde taşlıtarlanın üstündeki çayırlık alan

Ağaçhan

Delidağın güneyinde yer alan bölge

Ağdere 

Ödek köyü karşısında bulunan dere ve cıvarı

Ağgedik 

Çütlükte Almanın yazıya geçilen geçidin bulunduğu tepe

Ağılınbaşı 

Gömeride yazı ile dikilitaş arasındaki bölge

Ağkale 

Gömeride Hareminyurdu ile Gökçebel Köyü arasındaki sıralı dağ

Ağpuvar 

Başpınarın önünde, adaçayırı üstünde çıkan su ve cıvarı bölge

Ağtarla 

Ödek köyünün üstü ve batısına doğru uzanan bölge

Ağyokuşu Gömeriden Şemsi Dede'ye tırmanırken gölün üstündeki beyaz kireçli bölge.

Ahcir 

Ödek köyünün güney-doğusuna düşen bölge,altı

Akdere 

Ödek köyü karşısında bulunan dere ve cıvarı

Akkale 

Gömeride Hareminyurdu ile Gökçebel Köyü arasındaki sıralı dağ

Akpınar 

Başpınarın önünde, adaçayırı üstünde çıkan su ve cıvarı bölge

Aktarla 

Ödek köyünün üstü ve batısına doğru uzanan bölge

Alikoca puvarı 

Boğaz girişinde Hasanağagilin ağılın altındaki soğuk suyu olan puvar

Almanın yazı 

Çütlükte göğ gedikin doğusunda Mollanın ağılına kadar uzanan düz arazi

Apaz 

Tombak tepesi kuzeyinde, Kurtdeliğinin önündekalan bölge

Asma Çatak mevkiinde bir bölge. Eskiden burada üzüm asması varmış

Aşağıbahça 

Köyün altında kalan bahçalar, ağaçlık yer

Avdan

Kaşınbaşının köye bakan tarafında küçük bir essik alan

Ayıvurulansırt 

Delidağı-Gökçebel arasındaki tepe

Azad 

Adaçayırı-Çalıkoyak arasındaki araziler.

Azakderesi

Ağdere ile Çatak deresi arasındaki bölge

   
B  

Bakacak

Ödek Köyünün altında Ödek Dereesi ile Kozderenin kesiştiği yerden Örene kadar uzanan bölüm 

Balboru

Sazın tepesi güneyinde balı çok olan yaban arısıyla ünlü bölge

Barık 

Ödek köyünün doğusunda Örenden önce gelen bölgedeki parmak yüzey şekli

Başpuvar 

Ödek köyü karşsında yer alan Kuyuya giderken çıkan en soğuk su

Batıbalboru 

Sazın tepesi batısında çok balı olan yaban arısıyla ünlü bölge

Baydığın dağı 

Yağlıpuvar batısında 2518 m Rakımlı yüksek dağ

Baydığıngedik 

Çiğçanın doğusunda Karasar hududunu oluşturan tepe silsilesi

Bekçitepesi

Yağlıpınarın üstündeki tepe

Belpara

Gömeride Keklikpınarı kuzeyinde Küçük kuyuya doğru dağın yamaçlarına uzanan bölge 

Beşoyuk 

Gökpınarın Harmanyerinin Selkayanın sırta doğru uzanan sıradağlardır.

Boğaz 

Yağlıpınarın altı ve Gökçebelin önünde kalan vadi

Boztepe 

Keltepe-Yağlıpınar arasındaki tepe

Büyükkuyu

Küçükkuyunun üstünde yer alan yüksek plato

 

C

Cami

Mürütgilin evin altındaki çeşme civarı, mülkiyeti Karşıgile ait tek gözlü bina

Celalağılı 

Yağlıpınar-Keltepe arasındaki dağlık bölge,asilerin barınmasına en müsait alan

Cillikpuvarı 

Küçüksivri dağının dibinde gonahgörmez yolu üstündeki pınar

Cıngıllı

Ödek köyü doğusunda gozderesi civarında yer alan bölge

Cortan 

Şelale, Şarlak, Çavlan. Konakgörmez, Karakaya,Ören, Derindere cortanları

Cortanıngüney

Konakgörmezin güneyindeki vadinin güney istikametinde uzanan yamaç

Cortanıngüneytepesi

Konakgörmezin güneyindeki vadinin güney istikametinde uzanan yamacın tepe noktası

   
Ç  

Çağalı 

Konakgörmez yaylasından Hıdırellez tepesine kadar uzanan bölge

Çağallıtepesi

Konakgörmezin üstündeki Çağallı mevkiindeki tepe

Çakşak

Kızılkayanın Mağara önündeki taşlık alan ile Meteris altında Kurupelit istikametine doğru  uzanan taşlık alan 

Çakşak

Büyük kuyunun güneyinde Gökçebel köyü üstündeki taşlık bölge

Çakşak

Hıdırellezin Boğaz mevkine doğru inen gürneşteki koyun sürüsü görünümündeki taşlık bölge 

Çakşakbaşı 

Büyük kuyunun güneyinde Gökçebel köyü üstündeki taşlık bölge

Çamınönü Tüllücenin boynuna yakın bölge ile Beşoyuk araındaki alan. Burada önceleri çam ormanı varmış. Şimdi kökleri kalmış.

Çallıkoyak 

Yılanlının üstü, yukarı dolupınarın kuzeyinde kalan bölge

Çatak

Ortadağdan inen derenin Tamişörene kadar uzanan vadisi

Çatalarmut 

Apazın keltepe-çatalkaya istikametine doğru dağın eteklerinde kalan bölge

Çatalkoyak 

Konakgörmezde Gökçebel Köyü sınırındaki otu bol meramız

Çataltepe

Keltepe-Kuşkayası arasındaki tepe

Çiftlik 

Kızılpınardan Elmanın yazıya kadar uzanan, gökgediki de içine alan düzlük bölge

Çiğçan

Ahçirin üstü, yılanlının altındaki bölge

Çobançatlatan 

Konakgörmezde Ağaçhan-Kelek mezarı bölgesinde mera

Çorah 

Çorak, tuzlu arazi

Çoraklık

Mayman deresinin karşısındaki alan

Çütlük 

Kızılpınardan Elmanın yazıya kadar uzanan, gökgediki de içine alan düzlük bölge

Çütonuz

Gömeride gölün alt tarafında Karasar sınırındaki bölge 

 

D  
Damguvak Goziçinin dereden (Karaca'nın tarlasından) Karşıgilin değirmene kadar olan bölgeye verilen ad

Daşçiğit 

Göldağının dibindeki taşlı düzlük alan

Delidağ 

Konakgörmezin batısındaki mera

Deliklikaya 

Konakgörmeze çıkan yolun geçtiği küçüksivri üstündeki dağ

Deliklitaş 

Gömeride Gölün batısındaki alan

Depe  

Tepe, Adaçayırı ile Gömürgen arasındaki depe

Depecik 

Depe ile ahçir arasındaki bölge

Derindere 

Gavurağılından Çoraklığa doğru Ödek Deresine inen dere

Derinderecortanı 

Gavurağılından Örene inen derindere üzerindekişelale

Dişdişkaya

Delidağın güneybatısında yer alan bölge

Dolupuvar 

Yılanlı ve Çalıkoyakın güneyinde yer alan aşağı ve yukarıda çıkan pınarlar.

Döndüpuvarı 

Ördekgölü altında Korusuyu Deresinin içindeki pınar

Dörtkapı 

Ördekgölü ile Çatak arasında kalan tepe

Dövmetepe 

Elmanın yazının kuzey-doğusunda Höbek sınırında olan bölge

   
E  

Efendi puvarı 

Tekke ile Ördekgölü arasında yol üstündeki çeşme

Eğreğinardı Keltepeden Apaza inişte Apaz düzlüğüne varmadan armutların bol olduğu yamaç

Elmanınyazı

Çiftlik mevkinde Gökgedikin doğusuna doğru uzanan düzlük alan

Essik(ayıvurulan) 

Yoğunbelekte sırta yakın çukur az bir düzlük alan

Eybinbölüğü 

Apazada Selkaya ile ağılınbaşı arasındaki ekilen arazi

   
F

 

G  

Gavurağılı

Matik ile Gökpınar arasında yer alan bölge

Gavurkırağı 

Ödek köyünün batısında Koru Derenin Akdere ile Çatak Dere arasında kalan bölgesi

Gırtıllıgoyak Konakgörmez ile orta dağ sırtlarında otlu koyak

Golkıran

Golkırılan yöre, Gömeride yazının doğusunda tepecik bölge

Gozderesi 

Türkelinden gelen ve Ödek deresine kavuşan, eskiden ceviz ağaçlarıyla dolu dere

Göğcebel 

Boğaz mevkiinde Kangala (Ceviz Köyüne) geçitveren tepecik ve boyun

Göğgedik

Çütlük ile Elmanınyazı arasındaki küçük tepe

Göğpuvarı

Kaşınbaşı Matikin üstünde gökrengi bölgeden çıkan su Matik  ile devamı Ören Deresini besler 

Gölbaşı 

Gömerideki gölün başın bulunan alan

Göldağ 

Ödek köyünün batısında Konakgörmeze uznan dağ

Göldibi 

Gömeride gölün çevresinde yer alan bölge

Gölündip

Gömeride gölün çevresi

Gömeri

Şemsitepesi güneyinde kalan Karasar-Bahtiyar-Susuzören-Gökçebel hududuna uzanan alan 

Gömürgen

Gömeriye giderken Yılanlıdan önceki bölge

Guzdere 

Ödek köyünün kuzeyinde Türkelinden gelen ve Ödek deresine kavuşan dere

Günyarığı 

Çoraklığa giden yol üzerindeki barıklar

   
H  

Hamıspuvarı 

Korusuyun ile Boğaz bölgesi arasındaki puvar ve çayırlık alan

Han 

Konakgörmezin güneyindeki vadi

Hanındere

Konakgörmezin güneyindeki vadinin uzandığı dere

Hanınpeyk

Konakgörmezin güneyindeki vadinin uzandığı dereyle Handan gelen derenin kesiştiği üçgen 

Hareminçayırı 

Tüllücenin arkasındaki (şimdi Höbek sınırında) çayırlık alan

Hareminguz 

Selkayanın kuzeyi, Haremin çayırının üstü, hareminyolunun geçtiği bölge

Hareminyurdu

Gömeride Akkale-Belparası arasındaki düzlükalan

Haremyolu

Delidağın güneybatısından Gökçebel, Yağlıpınar Harmanyeri Tüllüce istikametine uzanan yol 

Harkbaşı 

Ödek köyü karşısında taşlı tarla altından geçen suyolu ark

Harmancık 

Beşoyuk dağının Koçkayası istikametine uzanan bölgedeki sıradağları

Harmanyeri 

Mehmetdağı ile Kuyu arasında kalan düzlük kesim

Hazat 

Adaçayırı-Çalıkoyak arasındaki araziler.

Hıdırellez 

Konakgörmez-Boğaz arasındaki dağ

Homur çukuru Gömeride Güneyin dağı olarak da bilinen Söğkenin dibindeki çukur alan.

Horlam dere 

Matik'ten gelen şarlak altında kalan Örene kadar uzayan dere

Höyüktepe 

Çalıkoyak ile Başpınaar aranıdaki üzerinde işaret olan höyüklü tepe

Hüseyinağılı 

Derindere ile teknecik arasındaki bölge

   
I  

Isırganlıkoyak 

Konakgörmez-Cortan-Taşlıtepe arasındaki bölge

   
İ

İncikpuvarı 

Ortadağın alt bitiminde pınar

   
J

   
K  

Kale 

Ödek köyünün kuzeyinde bulunan kale ve civarı

Kaleninardı 

Ödek köyünün kuzeyinde bulunan kalenin arkasındaki araziler

Kaledibi 

Kalenin dibinde yuer alan bölge

Kandil Gömeride Ağkalede kandil gibi beyaz bölgelere verilen ad.

Karaağaç 

Elmanın yazının kuzey-doğusunda uzanan dere

Karadönek

Korusuyunda Tombakın altından dereye kadar uzanan arazi 

Karadönek 

Örene girişte yolun altında kalan arazi

Karadönek 

Selkaya Eyibin bölüğünün karşısında dilislere komşu tarlalar

Karakaya 

Apazdan Türkeline doğru uzanan dere ve bölgedeki dağ

Karaseki 

Ödek köyünün doğusundaki Barıklara doğru uzanan alan

Karşı geçe 

Karşıgillerin bulunduğu taraf

Kasımınpuvarı

Apazda Hasanağagilin ağılın önündeki puvar

Kasımoğlunpuvarı 

Adaçayırı üstündeki pınar

Kaşınbaşı 

Matik yaylasının Ödeke bakan masadağı platosunun görünen bölümü

Kaşındüz 

Masadağı şeklindeki Kaşınbaşındaki düzlük alan

Keklikpuvarı 

Gömeride Dikilitaş-Belpara arasındaki bölge ve çıkan su

Keltepe 

Yağlıpınar-Çataltepe arasında kalan dağ

Kengeltepe

Şemsitepesinin arkasında Gömeriye baka tepe

Kıble

Gömeride yazının güney-doğu bölümündeki tepe- ve Mehmet Dağı Köyün Kıblesi oluyor 

Kıbleoyuğu

Gömeride yazının güney-doğu bölümündeki tepenin geçit veren beli

Kızıldere

Apaz ile Ulupınar arasında kızıl alandan çıkan ve Tombakönünde Koruderesine ulaşan bölge 

Kızılkaya

Ödek köyünün kuzeyinde yer alan volkanik toprağı kızıl renkte dağ

Kızılpuvar 

Gökpınar ile çiftlik arasındaki kızıl bölgeden çıkan ve Derin Dereyi besleyen su

Koçkayası 

Apazdan Avşarcık köyüne geçit veren tepe

Konakgörmez

Delidağ-Hıdırellez-Göldağı-Ortadağ arasında kalan yaylalık bölge

Konakgörmez cortanı

Konakgörmezden Hanınderesine inen bölgedeki şelale.

Koru

Ödek köyünün batısında Ödek deresinin geçtiği vadi

Korubaşı 

Ödek köyünün batısında Ödek deresinin geçtiği vadinin Tekke arkasında kalan bölgesi

Korusuyu 

Ödek köyünün batısında Ödek deresinin geçtiği vadi

Koziçi 

Koz deresi ve yatağı

Kurtbarınağı 

Selkayanın Apaz istikametine  doğru önünde bulunan kayalıklar

Kurtdeliği 

Apazda Koçkayası ile harmanyeri arasındaki dağlık alan

Kurtdeliğiarkası 

Apazdan Harmanyerine çıkılan arazi

Kurtdeliğiönü 

Apaz ile Kurtdeliği arasındaki bölge

Kurtyarığı 

Selkayanın Apaz istikametine  doğru önünde bulunan kayalıklar

Kurupelit 

Türkelinde çakşak yamaçlarındaki bölge

Kurupelitlik 

Türkelinde çakşak yamaçlarındaki bölge

Kuşkayası 

Apazdan Avşarcık köyüne geçit veren tepe

Kuyu 

Ortadağ platosunda yer alan düzlük alan

Küçükkuyu 

Büyükkuyunun altındaki küçük platoluk alan

Küçüksivridağı 

Delikli kayanın altındaki sivri tepe

 

L

Lülüktepe 

Höyük tepenin doğusunda alt tarafına düşen 2450 m.Rakımlı tepe

   
M  

Maltepe 

Kızılkayanın Ördekgölü karşısına düşen ören yeri niteliğindeki tepe

Maşat

Çalı koyakın altı, azatın üstünde söğütlü yer, hatıngilin tarlanın olduğu yer

Matik

Kaşınbaşı-Kızılpınar arasındaki bölge

Maymanderesi

Dolupınardan gelen derenin Çiğçanın güneydoğusunda kalan Ödek Deresine kavuşan bölümü

Mehmetdağı

Ödek köyünün karşısında yer alan ve İslam askerlerinin geldiği için Muhammed dağı da denir 

Meteris 

Kızılkayanın Çakşak başındaki tepecik

   
N

 

Namdere 

Çiftlikten Dumbucaya doğru giden dere

   
O  

Ortadağ 

Mehmetdağ ile Deliklikaya arasındaki sıradağlar

Otlukopan 

Delidağın güneyinde Cortanın üstünde uzanan otlu bölge

Otlukoyak

Delidağın güneyinde Cortanın üstünde uzanan bölge

   
Ö  

Ödek

Öz Türkçedir. adak, ücret, ödenek, ödenecek şey, tazminat, edebiyle ödeşenler, yaşlı, pir, muhterem; Öd=Zaman ve Ek=Kutsal Dağ demektir. Zamanın Kutsal Dağları

Ödek Deresi

Ödek'in içinden geçen Dere. Kolları:Koru, Apaz, Çatak, Ağ Dere ile Ören, Derin ve Mayman Deresi 

Ördekgölü 

Korunun altında bol su çıkan arazi

Ören 

Derindere ile Barınaklar arasındaki bölge

Örendere 

Derindereye paralel uzanan dere

Örenin Cortan 

Matik Deresinin Örene dökülen şelalesi

Ötebaş 

Köyün doğusu tarafta kalanlar

 

P  

Pelit 

Türkelinde çakşak yamaçlarındaki bölge

Pir Sultan 

Ağtarlanın batı bitimindeki bölge

Pur daş 

Köyün girişinde Kadirçavuş gilin evin altındaki pur daşlar

   
R  
   
S

Sandektepe 

Sazıntepesi. Sandık biçiminde bir tepedir.

Sarıbaba 

Elmanınyazının en doğusunda bulunan kırmızı topraklı bölge

Sarıbabanınsırt 

Elmanınyazının en doğusunda bulunan bölgedeki tepe

Savama 

Tekke.Battal Gazi'ye izafeten yapılan ziyaret yeri

Sazınbaşı 

Sazıntepesi. Sandık biçiminde bir tepedir.

Sazıntepe 

Sazıntepesi. Sandık biçiminde bir tepedir.

Sazlık 

Gömeride göl kenarındaki sazlık alan

Selkaya 

Beşoyuk-Koçkayası-Çatalkaya arasındaki sıradağları

Seyrasançayırı 

Korusyunda Karadönek karşısındaki kuzeyde kalan çayırlık alan.

Sivrikaya 

Deliklikaya ile Küçüksivri arasındaki dağ

Sorhunbaşı 

Ördek Gölü ile Gölbaşı arasında kalan bölge

Sorhundere 

Korusuyundan tekkenin önüne kadar olan Ödek deresi bölümü

Söğke Dağı Güneyin dağı, Höyükk'ün güney tarafı olan bölgeye verilen ad.

Söğütarası 

Gavurkırağından Ördekgölünün altına kadar uzanan bölge

Susuz 

Tamişörenin üstündeki bölge

 

Ş  

Şarlak

Konakgörmezde Cortanda bulunan şelale, Karakayadaki şelale akarsuyu

Şarlakbaşı 

Konakgörmezde Cortanda bulunan şelale, Karakayadaki şelale akarsularıbaşı

Şekerek 

Adaçayırı-Akpınarı-Akdere arasındaki arazi

Şemsidede 

Şemsitepesinde bulunan ziyaret yeri

Şemsitepe 

Dolupınar-Gömeri arasındaki tepe

   
T  

Tamişören 

Çatak mevkiinin altında kalan Köyün karşısındaki alan

Taşlıtarla 

Harkbaşının üstünde kalan Köyün karşısındaki arazi

Taşlıtepe 

Isırganlıkoyak-Cortanıngüneyi tepesi arasındaki bölge

Tekke 

Ördekgölü üstünde bulunan Battal Gazi'ye izafeten yapılan ziyaret yeri

Tekkearkası 

Tekkenin üstünde ve arkasında kalan bölge

Tekkeninardı 

Tekkenin üstünde ve arkasında kalan bölge

Teknecik 

Hüseyinağılın doğusundaki alan

Tepe 

Adaçayırı-Gömürgen arasındaki tepe

Tepecik 

Ödek köyü ile Ahçir arasındaki bölge

Terzikayası 

Yağlıpınarda Konakgörmeze bakan yüksek tepe

Tilkitarlası 

Karasar Günyarığına komşu olan bölge

Tilkitepe 

Karasar Günyarığına komşu olan bölgedeki tepe

Tombak 

Koru ile Apaz arasındaki tepe

Tombakdibi 

Tombaktepesinin Koru yamacında kalan bölge

Tombaktepe 

Koru ile Apaz arasındaki tepe

Topardıç 

Şemsitepenin üst tarafında kalan ardıçlı alan

Toparmut 

Sazıntepe ile Akkale arasında kalan bölge

Topçam 

Beşoyukun Çiftliğe bakan yamacı

Tuzlayolu 

Çoraklığa giden patika yol

Tüğdü 

Tombakın üstünde, Tombaktepe ile Tüğüttepe arasındaki plato düzlük.

Tüğüttepe

Tüğdünün üstünde Kızılkayanın başındaki tepe

Tüllüce 

Çiftlikte Höbeke sınırında göğgedik üstünde madenleriyle ünlü küçük dağ

Türkeli 

Ödek köyü kuzeyinde Kurupelite uzanan bölge

Türkmenbölüğü 

Gömeride ağılınbaşının önünde, yazının kuzeybatısında küçük bir tarla

   
U

Uçmuşgoz 

Ördekgölü karşısında Kızılkaya yamacındaki alan

Ulupınar

Koruda Celalağlı yamacındaki gür su çıkan bölge

   
Ü

   
V  
   
Y  

Yağlıpuvar 

Boğazın üstünde Terzikayası-Keltepe-Bekçitepesi arasında kalan çayırlık alan

Yanıkkonak 

Yağlıpınar mevkiinde Çataltepe-Baydığın tepesi arasında kalan dağ

Yanıkkonak 

Terzikayası-Bekçitepe-Baydığın arasındaki mera

Yassıkaya 

Almanın yazının doğu ucunda Höbek sınırındaki yassı kayalık bölge

Yassıkoyak 

Küçükkuyunun altındaki otluk alan

Yassıören Derinderenin doğusunda kalan ve Derin der boyunca Teknecik'ten Günyarık'a kadar olan bölge

Yazı 

Gömeride gölün altındaki düz ova

Yılanlı 

Gömürgen ile Dolupınar arasında kalan arazi

Yılanlıpuvar 

Gömürgen ile Dolupınar arasındaki pınar

Yılanderepuvarı Gömeride Yazının üstünde ve Gölün altında kalan karasuyu olan pınar

Yoğunbelek 

Hıdırellez-Göldağı arsındaki sıradağ

Yurt 

Gömeri gölünün altında kalan vaha.

   
Z  

Ziyaret 

Köyün girişindeki purdaş;  Köyün ortasındaki çeşme civarı;  Pir Sultan; Tekke; Ali Cevat Puvarı; Şemsidede; Hıdırellez; Baydığın

   
   
 
A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 

Hazırlayan: İbrahim Acun 

 

E-Mail: ibrahimacun@yahoo.com

            ibrahimacun@ttmail.com


 

 
 E-mail: yonetim@odek-koyu.com
 Bu sayfanın son güncelleme tarihi: 08-03-2012

 bottom